„Mila lui Dumnezeu se ascunde în milostivirea noastră față de aproapele”. Duminica a XI-a după Rusalii la Mănăstirea Curchi

411

Să ne iubim, așadar, unii pe alții și vom fi iubiți de Dumnezeu. Să fim cu îndelungă răbdare întreolaltă și va fi și El cu îndelungă răbdare față de păcatele noastre. Să nu răsplătim răul cu rău și nu vom primi după păcatele noastre. Căci iertarea greșelilor noastre o aflăm în iertarea fraților. Iar mila lui Dumnezeu e ascunsă în milostivirea noastră față de aproapele. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

În Duminica a XI-a după Rusalii, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea Curchi.

Evanghelia acestei Duminici ne vorbește despre faptul că Dumnezeu ne iartă nouă greşelile şi cere ca şi noi să iertăm altora greşelile lor. Dacă noi însă nu iertăm altora, Dumnezeu trece de la iertare la dreptate, pedepsind spre îndreptare pe cel insensibil sau nesimţitor la darul iertării, astfel încât acesta învaţă şi împlineşte de nevoie, prin constrângere, ceea ce nu a făcut de bunăvoie şi din iniţiativă proprie.

Sfinții Părinți ne spun că iertarea este fiica mai mare a dragostei. Cine nu poate să ierte, acela nu poate să iubească. Cine nu poate iubi pe oameni, nu poate iubi pe Dumnezeu. Iar ca să putem iubi pe Dumnezeu, trebuie să fim împăcați cu semenii noștri, trebuie să iertăm.

Noi toţi îi datorăm mult mai mult lui Dumnezeu decât fiecare dintre noi semenului nostru. Dumnezeu este dispus să ne ierte dacă ne iertăm şi noi semenii, cu puţinele lor datorii faţă de noi, iar atunci Tatăl ceresc va şterge datoriile cele mari pe care le avem la El. Cel care nu face efortul de a ierta, nu va fi iertat, la fel cum cel care nu face efortul de a iubi, nu va fi iubit, pentru că Hristos Domnul a înlocuit legea talionului (ceea ce tu mi-ai făcut mie, eu îţi fac ţie) cu legea iubirii (ceea ce Dumnezeu mi-a făcut mie, eu îţi fac ţie). Iertarea dă măsura iubirii: „Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte” (Luca 7, 47), ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur.

În cuvântul de învățătură adresat către cei prezenți, Preasfinţitul Siluan a vorbit despre faptul că cu toții suntem datornici față de Dumnezeu pentru nenumăratele greșeli pe care le săvârșim. Însă El nu ne cere să-I întoarcem sau oferim ceva, decât să-I urmăn exemplul de milă și iertare. „Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea darul iertării semenilor noştri, ținând minte cât de mari sunt greşelile noastre pe care El ni le iartă mereu, în timp ce noi iertăm cu greu greşelile mici ale semenilor noştri. Iar cuvântul Evangheliei de astăzi să lumineze sufletele noastre, pentru ca să ne putem ruga: „Şi ne iartă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău”, a menționat Ierarhul Orheiului.

Răspunsurile la strană au fost oferite corul arhieresc al Mănăstirii Curchi.

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
65

Praznicul Înălțării Domnului la Catedrala “Sf. Irh. Nicolae” din Orhei

Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi, 10 iunie 2021, Înălţarea Domnului, ziua în care Mîntuitorul Iisus Hristos S-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor, în prezenţa Sfinţilor Apostoli, minunea avînd loc la 40 de zile de la Înviere Sa din morţi. Sărbătoarea Înălțării Domnului arată preamărirea cerească a Mîntuitorului Hristos care, ridicat prin Înviere la dreapta […]