ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta Liturghie în biserica cu hramul ,,Înălțarea Domnului” din s. Bălceana, Hînceşti

2571

În duminica a VII-a după Paști, (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic), 20 mai 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, la invitația Preasfințitului Părinte Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a preotului paroh Arhimandritul Siluan (Cheptene), a dlui Nae Simion Pleșca, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, originar din această localitate, a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu chiriarhul locului, în satul Bălceana, raionul Hîncești.

Serviciul divin a fost oficiat în aer liber, lângă biserica în construcție cu hramul “Înălţarea Domnului”.

La slujbă a participat un grup de deputați din Parlamentul RM, reprezentanți ai Guvernului, ai autorităților publice locale și a primăriei.

Din soborul slujitorilor au făcut parte: Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretarul Mitropoliei Moldovei, Prot. Vadim Corostinschi, Secretarul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Prot. mitr. Serghei Slănină, Protopop de Hâncești.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul coral bărbătesc „Gnosis”, condus de teologul Sergiu Crudu.

Acestă comuniune euharistică, a oferit posibilitatea de a înălța rugăciuni fierbinți către Arhiereul cel veșnic, pentru binecuvântările primite de-a lungul timpului, rugăciuni de mulțumire pentru gândurile cele bune, menite să rodească fapte bineplăcute înaintea lui Hristos.

Liturghia oferă de fiecare dată prilejul ca prin jertfă și dăruire de sine, să întărim valorile spiritual-morale, menite să altoiască în sufletul fiecărui creștin dragostea de cele sfinte și comuniune permanentă cu Hristos, or, vremurile pe care le trăim sunt vremuri ale pocăinței, ale rugăciunii și conștientizării necesității de a ne lucra mântuirea. Zilele vieții ne sunt date pentru desăvârșire și ajungere la limanul cel veșnic, prin milostenie, prin dragoste și prin năzuință, spre piscurile duhovniciei, drept dovadă a acestor aspirații servește această măreață biserică în construcție cu hramul ,,Înălțarea Domnului”, a cărei primă piatră la temelie a fost pusă în anul 1994, iar, astăzi cu Ajutorul Domnului și a oamenilor de bună credință se depun toate eforturile pentru a o vedea finisată.

În atmosfera festivă şi măreaţă a serviciului divin duminical, Vlădica Vladimir l-a hirotonit diacon pe tânărul teolog Iosif Popovici, absolvent al Seminarului Teologic ,,Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni” din mun. Chișinău.

La finalul slujbei, Mitropolitul Vladimir a rostit un cuvânt de învăţătură, după care a mulţumit ctitorilor pentru aportul fiecăruia la edificarea bisericii din Bălceana, făcând astfel un lucru bineplăcut lui Dumnezeu și oamenilor.

Ierarhul i-a chemat în continuare pe credincioși să se îmbogățească în Dumnezeu prin săvârșirea faptei celei bune.

La rândul său, PS Episcop Petru a mulțumit în mod deosebit ÎPS Vladimir, pentru aflarea Înaltpreasfinției Sale în mijlocul credincioșilor din Bălceana, dar și pentru rugăciunea comună ce vine să întărească încă o dată valoarea și înalta prețuire pe care i-o poartă creștinii din de Dumnezeu păzita Episcopie de Ungheni și Nisporeni.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media


Articole postate de același autor

Foto