Slujbă arhierască în duminica a VII-a după Paști (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic), la Mănăstirea Curchi

870

În Duminica a VII-a după Paști (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic), a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la mănăstirea Curchi oficiată de către Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În duminica a VII-a după Sfintele Paști – Sfânta Biserică a rânduit pomenirea Sfinților 318 Părinți participanți la Sinodul I Ecumenic.

„Astăzi slăvim pe Sfinţii Părinţi de la primul Sinod Ecumenic, pe cei trei sute optsprezece, care ne-au şi arătat şi au mărturisit adevărul Evangheliei lui Hristos şi adevărul Bunei Sale Vestiri: că această lume a încetat să mai fie ostrovul morţii şi a devenit ostrovul nemuririi. Şi fiecare este chemat să ajungă să trăiască aceasta, să-şi găsească sensul în această lume ca fiinţă omenească, sensul adevărat, singurul sens.

Iată, trei sute optsprezece Părinţi: ce au mărturisit ei, ai cui martori sunt ei? Sunt martorii Dumnezeu-Omului Hristos Celui Înviat, sunt martorii Lui, ca Dumnezeu Cel Adevărat. Prin ce      L-au mărturisit ei? L-au mărturisit prin viaţa lor sfântă, prin biruinţa lor asupra păcatelor, asupra, morţii, biruinţa asupra iadului şi asupra tuturor diavolilor.

Astfel, ei sunt de fapt singurii adevăraţii conducători de oşti ai oastei creştine a lui Hristos în această lume. Conducători de oşti care se luptă pentru noi şi împreună cu noi şi în jurul nostru, împotriva oricărui păcat, împotriva oricărei morţi, împotriva oricărui diavol, şi asigură Viaţa veşnică. De aceea Biserica îi slăveşte şi îi proslăveşte pe Sfinţi în fiecare zi, fiindcă ei sunt mărturisitorii Dumnezeu-Omului Hristos Celui Înviat, a Celui pururi Atotputernic. Nu numai ei, Sfinţii Părinţi, ci şi fiecare Sfânt şi fiecare Mucenic şi fiecare Mărturisitor, toţi sunt mărturisitorii singurului adevăr, adevărului esenţial în această lume, iar acesta este Învierea lui Hristos!

Fie ca rugăciunile Sfinţilor Părinţi de la Primul Sinod Ecumenic (…) să ne ajute pe fiecare dintre noi, iar noi în această lume să apărem ca biruitori asupra oricărui păcat, asupra oricărei morţi, asupra oricărui diavol. Şi astfel, cu rugăciunile lor, să dobândim viaţa veşnică”. (Cuv. Iustin Popovici).

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul mănăstirii Curchi.

sursa http://manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
2152

Sãrac cu duhul, dar bogat cu sufletul la Dumnezeu!

Cuvintele Mântuitorului: „Fericiți cei sãraci cu duhul, cãci acelora este Împărăția cerurilor” au legătură cu smerenia? – Chiar despre ei vorbește! Fericiți cei smeriți! Iar aceasta, pentru cã, vã spun, identitatea e chiar cu Hristos. Căci El S-a smerit. Și se smerește continuu. Cine s-a smerit, este în identitate cu El. Ferice de el! E […]