ÎPS Arhiepiscop Petru a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, în Duminica a XI-a după Rusalii

88

În Duminica a XI-a după Rusalii, 5 septembrie 2021, Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevschii” din mun. Ungheni.

După citirea pericopei evanghelice (Matei 17, 23-35), despre datornicul nemilostiv, Înaltpreasfinția Sa, a ținut un cuvânt predicatorial, în care a explicat mesajul pasajului evanghelic, vorbind despre necesitatea și marele folos duhovnicesc al iertării, dar și despre cât de dăunătoare mântuirii neiertarea aproapelui. În acest cuvânt de învățătură Ierarhul a menționat: „Parabola are o dimensiune eshatologică. Vizează Judecata de Apoi: „Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre”. Stăpânul adus în discuţia parabolei este Dumnezeu, iar slugile datornice suntem noi. Toţi avem câte 10 mii de talanţi debite la Dumnezeu. Ne naştem cu această datorie faţă de Dumnezeu.

Dumnezeu, prin iertarea acordată, i-a oferit datornicului posibilitatea ca, înainte de sfârşitul vieţii sale, să se poată îndrepta. Numai că el, după ce a primit iertarea, s-a purtat inuman cu datornicii săi.

Dumnezeu, pe de o parte, îi iertase datoria, iar pe de alta îl lăsase liber. Sunt două măsuri după care Dumnezeu conduce lumea: prima este cea a milei, care este ascunsă în milostivirea dumnezeiască transformată în iubirea noastră faţă de aproapele şi cea de a doua este cea a judecăţii. Numai atunci când iertarea ce purcede de la Dumnezeu produce disponibilitatea de a ierta, mila lui Dumnezeu garantează iertarea datoriilor noastre la Înfricoşata Judecată. Însă, cel care abuzează de darul lui Dumnezeu, asemenea slujitorului nedrept, va fi confruntat cu deplina severitate a judecăţii, ca şi cum n-ar fi primit niciodată iertarea; în acest caz este aruncat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti datoria. Alternativă la Judecata de Apoi nu există. Dumnezeu a trecut de la mila secondată de iubire la dreptate şi pedeapsă.

Parabola ne atrage atenţia asupra modului cum trebuie să fie comportamentul nostru în relaţie cu aproapele, folosindu-ne exclusiv de milostivirea iubitoare a lui Dumnezeu.”

La final, Înaltpreasfinția Sa i-a felicitat pe toți credincioși cu Sfânta Duminică, dorindu-le o săptămână binecuvântată.

Răspunsurile liturgice la strană au fost date de Corul Catedralei Episcopale.  

Menționăm că la ora 6 s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie, la care a cântat Corul de copii al Catedralei Episcopale, condus de preoteasa Liliana Rotari.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni
Foto: Arhidiaconul Veniamin (Seculțan) și ipodiaconul Cătălin Diaconu

Sursa: episcopia-ungheni.md


Articole postate de același autor
322

Vizitați expoziția „Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal”

La 15 iunie 2021, la Mănăstirea Putna a avut loc deschiderea manifestărilor aniversare Serbarea de la Putna – 150. Continuitatea unui ideal. Evenimentul a fost organizat sub patronajul Academiei Române și al Patriarhiei Române și este dedicat aniversării a 150 de ani de la Prima Serbare a Românilor de Pretutindeni și de la Primul Congres al Studenților […]