Jertfeşte totul pentru plinirea poruncilor evanghelice

200

Atunci când vei purcede la plinirea poruncilor Evangheliei, cu îndărătnicie se vor împotrivi la aceasta stăpânii inimii tale. Aceşti stăpâni simt starea ta trupească, în care te afli supus trupului şi sângelui, şi duhurile căzute, a căror ţară supusă este starea trupească a omului.

Cugetarea trupească, dreptatea ei şi dreptatea duhurilor căzute îţi pretind să nu te lepezi de cinstea în care te afli şi de celelalte foloase pământeşti, îţi pretind să le aperi. Tu, însă, poartă cu bărbăţie războiul cel nevăzut dus de Evanghelie, dus de Domnul Însuşi.

Jertfeşte tot pentru plinirea poruncilor evanghelice. Fără această jertfă nu vei putea fi plinitor al lor. Domnul a zis ucenicilor Săi: „Dacă cineva voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine” (Luca 9, 23).

Atunci când Domnul este cu tine să crezi în izbândă: Domnul nu poate să nu fie biruitor. Cere biruinţă de la Domnul, cere-o cu rugăciune şi plâns statornic. Şi va veni pe neaşteptate lucrarea harului în inima ta; deodată vei simţi prea desfătata încântare a iubirii duhovniceşti faţă de vrăjmaşi.

 

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Despre înșelare, Editura Egumenița, Galați, 2010, p. 140)


Articole postate de același autor
602

Altarul unei biserici ortodoxe din Beirut a rămas intact în urma exploziei care a avut loc în zonă: „A fost o minune dumnezeiască!”

Altarul unei biserici ortodoxe din Beirut a rămas neatins de explozia puternică care a avut loc în zonă. Lumânarea nu s-a stins, iar biblia a rămas neatinsă în urma deflagrației. Biserica ortodoxă greacă Sfântul Dimitrios din Achrafieh este la mai puțin de un kilometru distanță de locația unde a avut loc explozia din Beirut. Însă […]