În ziua prăznuirii Sf. Cneaz Vladimir, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala mitropolitană din Capitală

1015

În ziua pomenirii Sfântului întocmai cu apostolii Cneazului Vladimir, încreștinătorul Rusiei, zi semnificativă pentru Mitropolitul țării, care își celebrează ocrotitorul spiritual, a fost oficiat un serviciu divin solemn la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Capitală, în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir al Chișinăului și al Întregii Moldove.

Alături de Înaltpreasfinția Sa s-au rugat PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, PS Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan, al Sinodului BOM și Chelar al Catedralei.

La Sfânta Liturghie praznicală a participat și un impunător sobor de preoți și diaconi din întreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei, stareți și starețe de mănăstiri, protopopi, preoți misionari din comunitățile ortodoxe moldovenești din mai multe state europene, precum: Franța, Italia, Portugalia, dar și alți oaspeți și ctitori ai Bisericii.

De asemenea, cu acest prilej binecuvântat, în Catedrala mitropolitană s-a adunat mulțime de credincioși dornici de a se ruga în această zi alături de păstorul lor drag – ÎPS Mitropolit Vladimir.

În cadrul Sfintei Liturghii, absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, Victor Zaporojan, a fost hirotonit de către ÎPS Mitropolit Vladimir în treapta de diacon pe seama Catedralei mitropolitane.

După Liturghie, toţi slujitorii dimpreună cu ierarhii Bisericii au participat la un Tedeum de mulţumire pentru binecuvântările revărsate de Dumnezeu asupra Întâistătătorului Bisericii noastre și a poporului binecredincios.

La sfârșit, PS Episcop Ioan al Sorocii a adresat Mitropolitului un cuvânt din partea Episcopilor Mitropoliei Moldovei, urându-i viață lungă, lipsită de primejdii și ispite, precum și statornicie întru buna ocârmurirea Bisericii Ortodoxe din țara noastră.

Vlădica Vladimir a avut parte de alese felicitări și din partea secretarului mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, care a vorbit din partea slujitorilor și credincioșilor Catedralei mitropolitane, mulțumind Arhipăstorului pentru grija Sa părintească și pentru dragostea pe care o are față de cler și popor.

La final, Mitropolitul a mulțumit arhiereilor vicari, preoților și întregului popor pentru rugăciunea comună săvârșită și pentru cuvintele alese de felicitare care i-au fost adresate în această zi, în care întreaga Ortodoxie îl serbează pe Sf. Binecredinciosul Cneaz Vladimir, Întocmai cu Apostolii.

Mulțime de credincioși prezenți în locașul central de închinare au adus cu bucurie și dragoste sincere felicitări Întâistătătorului Bisericii noastre, dorindu-I mulți ani, puterea forțelor, ajutor de la Dumnezeu în ducerea deloc simplă a slujirii arhipăstorești, spre unirea tuturor și spre împăciuirea inimilor creștinilor.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media

Sursa: www.mitropolia.md


Articole Asemănătoare
1893

Sataniștii au vânat pokemoni în Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău

Gestul celor câțiva indivizi care se declară sataniști și care au intrat recent în Catedrala Nașterea Domnului din centrul Capitalei ca să caute pokemoni constituie o încercare de a batjocori valorile creștinilor ortodocși și spațiile lor sacre. Este opinia preotului Iulian Rață, parohul Bisericii ”Sfânta Treime” din satul Lucașeuca, Orhei. *** Preotului Iulian Rață a […]

Articole postate de același autor
7835

Rugăciune care se citeşte în fiecare post

Dumnezeul nostru, nădejdea tutu­­ror marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai înainte ai întocmit, prin Legea Ta cea Veche și Nouă, aceste zile de post, la care ne-ai învrednicit să ajungem acum, pe Tine Te lăudăm și Ție ne rugăm: întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim întru […]


Foto