Duminica Triumfului Ortodoxiei | Arhipăstorul s-a rugat în Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”

203

Prima duminică din Postul Mare, numită Duminica Triumfului Ortodoxiei, a fost marcată la Catedrala Mitropolitană „Naşterea Domnului” din municipiul Chișinău printr-un serviciu divin oficiat de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir și soborul de preoți și diaconi ai sfântului lăcaș.

Duminica Ortodoxiei este mai ales ziua în care toată suflarea Ortodoxă se roagă pentru revenirea în Biserica Drept-măritoare a tuturor celor care s-au desprins de ea. Totodată, este sărbătoarea victoriei iconodulilor asupra iconoclaştilor prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de Sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii, dar şi în viaţa particulară a creştinilor.

Duminica de astăzi a fost una deosebită pentru Diaconul Dionisie Tonu, care a fost hirotonit preot,  primind cu acest prilej cuvintele de felicitare şi sfaturile duhovniceşti ale Mitropolitului.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Arhipăstorul împreună cu slujitorii Altarului a săvârșit Te – Deum-ul solemn din Duminica Triumfului Ortodoxiei.

În cadrul acestui Te-Deum, adunarea binecredincioasă a rostit în unison Simbolul Credinței „Crezul”, după care a urmat cântarea „Veșnica pomenire”, întru memoria veșnică a apărătorilor Ortodoxiei din toate timpurile, a tuturor celor ce s-au desăvârșit mărturisind Ortodoxia.

Te-Deum-ul s-a încheiat cu cântarea „Mulți ani trăiască” tuturor Întâi-tătătorilor Bisericilor Ortodoxe canonice şi rugăciunea pentru întărirea Bisericii lui Hristos cea Una Sfântă și Sobornicească.

La final, în dorinţa de a se împărtăși cu Hristos, mulţime de credincioși de toate vârstele, s-au apropiat de Potirul Domnului pentru a primi Sfânta Împărtăşanie.

Duminica viitoare, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a doua Duminică a Postului Mare, închinată Sfântului Grigore Palama.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media


Articole postate de același autor
3077

În faţa lui Dumnezeu nu contează cantitatea, ci străduinţa…

În faţa lui Dumnezeu nu contează cantitatea, ci străduinţa, o intensitate în străduinţă, pentru că toţi ne străduim într-un fel. Dacă te străduieşti să faci o rugăciune şi n-o faci cum trebuie, Dumnezeu primeşte silinţa ta. Dacă te străduieşti să faci un bine cuiva şi dai foarte puţin – pentru că nu ai mai mult […]