Duminica Triumfului Ortodoxiei – a tuturor celor ce s-au desăvârșit mărturisind Dreapta Credință

1668

Prima duminică din Postul Mare, numită Duminica Triumfului Ortodoxiei, a fost marcată la Catedrala mitropolitană „Naşterea Domnului” din Capitală printr-un serviciu divin oficiat de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir și soborul preoțesc al sfântului lăcaș.

Duminica Ortodoxiei este mai ales ziua în care toată suflarea Ortodoxă se roagă pentru revenirea în Biserica Dreptmăritoare a tuturor celor care s-au desprins de ea. Totodată, este sărbătoarea victoriei iconodulilor asupra iconoclaştilor prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfinţită de Sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomeneşte restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii, dar şi în viaţa particulară a creştinilor.

Această zi, cu o atât de mare încărcătură duhovnicească a fost deosebită pentru teologul Petru Țurcanu, absolvent al ATOM, care a fost hirotonit în treapta de diacon, pe seama parohiei cu hramul Sf. Ierarh Nicolae din s. Horăști, r. Ialoveni

Cu acest frumos și important prilej, Chiriarhul l-a îndemnat pe nou hirotonitul diacon să fie un mărturisitor drept şi neînfricat al Dreptei Credinţe, precum au fost vrednicii de pomenire părinţi ai Bisericii Ortodoxe, care cu preţul vieţii au propovăduit învăţătura lui Hristos, rămânând neclintiţi în crezul lor şi aducând prin botez nenumărate popoare pe calea mântuirii.

După săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii a fost săvârșit Te-deum-ul solemn al Triumfului Ortodoxiei de către ÎPS Mitropolit Vladimir și soborul de preoți și diaconi.

În cadrul acestui Te-Deum, Întâistătătorul, împreună cu preoții și credincioșii au rostit în unison Simbolul Credinței „Crezul”, după care a urmat cântarea „Veșnica pomenire”, întru memoria veșnică apărătorilor Ortodoxiei din toate timpurile, a tuturor celor ce s-au desăvârșit mărturisind Ortodoxia.

Te-Deum-ul s-a încheiat cu cântarea „Mulți ani trăiască” tuturor Întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe canonice şi rugăciunea pentru întărirea Bisericii lui Hristos cea Una Sfântă și Sobornicească.

La final, în dorinţa de a se împărtăși cu Hristos, mulţime de credincioși de toate vârstele, s-au apropiat de Potirul Domnului pentru a primi Sfânta Împărtăşanie.

* * *

Către Duminica Triumfului Ortodoxiei, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, la Catedrala mitropolitană „Naşterea Domnului” din Chişinău, au fost aduse spre închinare dreptmăritorilor creştini, alese sfințenii ale Ortodoxiei: icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Ierusalim (Ierusalimitissa) şi racla cu moaştele Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina, Vindecătorul de boli, din Grecia. Acest minunat sfânt este cunoscut în zilele noastre, mai ales pentru vindecările de cancer și alte boli grave, ce se săvârșesc prin rugăciune la moaștele sale, ori cu untdelemn de la candela sa.

Tot astăzi, ÎPS Mitropolit Vladimir a oficiat slujba de sfințire a Icoanei Tuturor Sfinților care s-au proslăvit în pământul Moldovei, care a fost completată cu chipurile sfinților nou canonizați: Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni și Sf. Fericita Agafia (Maranciuc) de la Cușelăuca.

Sursa: www.mitropolia.md


Articole Asemănătoare
1934

HRISTOS A ÎNVIAT! Învierea Domnului celebrată la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

„HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT” – este salutul care a răsunat în această noapte luminată la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău în timpul serviciului divin praznical săvârșit de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, căruia i-au coliturghisit secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, precum și un numeros sobor preoțesc. Alături de sutele de credincioși care […]

Articole postate de același autor
4453

Dacă vrei să îţi iei femeie, nu alerga la oameni, ci aleargă la Dumnezeu

Dacă vrei să îţi iei femeie, nu alerga la oameni, ci aleargă la Dumnezeu. Spune-I: „Pe cine vrei Tu, pe aceea să mi-o şi rânduieşti cu Pronia Ta”. Încredinţează-I lucrul acesta lui Dumnezeu, şi El te va răsplăti pentru că I-ai dat o cinstire atât de înaltă. Sfântul Ioan Gură de Aur Cum să întemeiem […]


Foto