„Cine ne va despărţi de dragostea lui Hristos?” Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel cinstiţi la Mănăstirea Suruceni

1632

„Cine ne va despărţi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigoana, sau sabia, sau foametea, sau golătatea? Nu! Nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici cele de acum, nici cele viitoare, nimeni, dar absolut nimeni nu va putea să ne despartă de dragostea lui Hristos” (Rom. 8, 35).

Biserica Ortodoxă îi cinstește în fiecare an la 29 iunie/12 iulie pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sărbătoarea Sfinților Apostoli, care în acest an a coincis cu Duminica a V-a după Rusalii, a unit în duh de rugăciune obştea monahală și credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie praznicală. Atmosfera de rugăciune a fost înfrumuseţată de corul mănăstirii.

„Această zi este pentru noi ziua consacrată de martiriul Sfinților Apostoli ­Petru și Pavel. Știți prea bine, nu vorbim de niște martiri ­obiș­nuiți, ci de cei al căror glas s-a auzit peste tot pământul, iar cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Mai mult, ei au văzut ceea ce au predicat atașându-se dreptății, mărturisind adevărul și murind ­pentru el,” spunea Fericitul Augustin în una dintre omiliile consacrate Sfinților Apostoli.

„În osteneli mai mult, în bătăi peste măsură, în temniţă mai mult, la moarte adeseori, bătut cu toiege şi cu pietre, în primejdii pe mare şi pe uscat; în osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de haine“ (2 Cor 11, 23, 27), mărturisește despre calea sa Apostolul Pavel. Aşa L-au urmat pe Hristos Sfinţii Apostoli, aşa şi creştinii de după ei.

„Fiţi următori ai mei, precum şi eu sunt al lui Hristos”, ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, iar Hristos ne întreabă pe fiecare dintre noi, ca pe Petru:„ Mă iubești tu pe Mine (In 21, 17), primești să fii prietenul Meu? Mă privești așa cum mă priveau apostolii și toți sfinții? Sunt Eu țelul vieții tale, Persoana la care iei aminte?“ Sunt întrebările pe care Dumnezeu le pune inimilor noastre și astfel ne încearcă. Dacă ne dovedim autentici, ne dăruiește plinătatea vieții și a bucuriei.

Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne încurajează zicând că dacă avem râvna pentru virtute, nimic nu ne poate împiedica să fim asemenea cu Pavel. Nu numai harul a făcut din el ceea ce a fost, ci şi dragostea lui, râvna lui întru slujirea lui Hristos şi întru purtarea Crucii.

Urmând exemplul vieții Sfinților Apostoli, să zicem împreună cu ei: „Cine ne va despărţi de dragostea lui Hristos?”.

„Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă.”

Sursa: manastireasuruceni.md


Articole postate de același autor