Ce însemnătate are în rugăciuni chemarea „Doamne, miluiește-mă”?

1964

Ce însemnătate are în toate aceste rugăciuni cuvântul „miluiește-mă” sau „milostiv fii mie”?

Arată recunoașterea de către om a stării sale de pierzare; arată simțirea acelei mile, acelei păreri de rău pentru noi înșine, pe care ne-a poruncit Domnul să le simțim și pe care le simt foarte puțini oameni; arată lepădarea de vrednicia proprie; arată cererea milei Dumnezeiești, fără de care nu are nădejde de mântuire cel pierdut.

Mila lui Dumnezeu nu este altceva decât harul Atotsfântului Duh; noi, păcătoșii, suntem datori să-l cerem neîncetat de la Dumnezeu.

 

(Sfântul Ignatie Briancianinov, Predici la Triod și Penticostar, Editura Sophia, București, 2003, pp. 8-9)


Articole postate de același autor
3020

Viața cotidiană religioasă în Moldova sovietică în primii ani postbelici (1944-1949)

Trecem acum cu toții prin niște clipe de grea cumpănă, când o molimă surprinzătoare ne pune la încercare viața, sentimentele, capacitățile, credința. Alintați de un trai stabil, cu multe comodități și multe distracții, ne-am pomenit brusc amenințați de un pericol necunoscut, minuscul, insistent, băgăreț și uneori asasin. În aceste zile apar niște contradicții obiective între […]