Apariție editorială: Clerici ortodocși în închisorile comuniste: Basarabia, nordul Bucovinei și Transnistria

898

LISNIC, IOAN. Clerici ortodocși în închisorile comunisteBasarabia, nordul Bucovinei și Transnistria / Protoiereu Ioan Lisnic – Iași : Stef, 2022, 383 p.: ISBN 978-606-028-829-9. 

Prezentul studiu contribuie în baza fondurilor arhivistice din Chișinău, Odesa și Ismail și a surselor edite disponibile, la o mai bună cunoaștere a cazurilor individuale de persecutare ale clericilor și credincioșilor ortodocși care au fost prigoniți de regimul comunist pentru credința lor. Arhivele sovietice ascund numeroase dosare ale preoților arestați, urmăriți și martirizați, al cărora număr rămâne necunoscut.

Lucrarea dată este a treia dintr-o serie de volume ce redau biografiile clericilor și credincioșilor ortodocși persecutați de regimul sovietic. Fiecare din volumele amintite vine să facă cunoscute persecuțiile împotriva credincioșilor ale căror dosare arhivistice au fost identificate și studiate de autor pănă la data publicării. În primul volum sunt prezentate cazurile a trei sute douăzeci de victime ale regimului sovietic. Al doilea volum redă alte șaizeci de biografii ale martirilor închisorilor comuniste, iar prezenta lucrare include informații despre peste o sută șaizeci de preoți despre care autorul a aflat din dosarele identificate recent.

Această lucrare este o continuare a volumului Clerici ortodocși din Basarabia și Bucovina de Nord în închisorile comuniste și a volumului Clerici ortodocși din Basarabia și Transnistria în închisorile comuniste, semnate de același autor și editate în 2018 și 2019. În prezenta ediție sunt reconstituite biografiile clericilor și credincioșilor din Basarabia, nordul Bucovinei, RASSM (Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească) și a clericilor basarabeni rămași după 1918 în stânga Nistrului. La fel, volumul include și biografiile completate a altor 26 de preoți și credincioși despre care s-a scris în primul și al doilea volum.

Numărul și distribuția cronologico-geografică a credincioșilor amintiți în prezenta lucrare este influențată de caracterul și conținutul surselor disponibile, însă considerăm că redarea succinta a unor cazuri reprezentative din punct de vedere regional și cronologic contribuie la o mai bună înțelegere a modului în care a avut loc persecutarea credincioșilor de către regimul sovietic în Transnistria, Basarabia și Bucovina.

Fondurile documentare ale Arhivei Naționale a Republicii Moldova conțin un număr de aproximativ 20.000 de dosare personale desecretizate și transmise de la Arhiva Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (fosta arhivă a poliției politice a Moldovei Sovietice) la Arhiva Națională din Chișinău. În baza acestor dosare autorul a identificat numeroase cazuri de persecutare a preoților și credincioșilor, arestați sau executați de regimul comunist. Prezenta lucrare nu este exhaustivă, ca să prezinte numele tuturor celor care au fost persecutați pe criterii religioase de regimul sovietic. Urmează să fie cercetate și în continuare arhivele pentru a identifica și a fi scoase din anonimat numele tuturor care au pătimit pentru credința în Hristos. Sunt necunoscuți pentru noi dar cunoscuți de Dumnezeu. O parte dintre ei, cu siguranță vor fi canonizați de Biserică și trecuți în rândul sfinților. Cunoscând viața și faptele lor să le urmăm credința.

Sursa: protioanlisnic.blogspot.com


Articole postate de același autor