† Sfântul Ierarh Grigorie Teologul (de Nazianz), Arhiepiscopul Constantinopolului

1817

Sfântul Ierarh Grigorie Teologul (329-389), cunoscut și ca Grigorie de Nazianz, și este sărbătorit în calendarul ortodox la data de 25 ianuarie/7 februarie.

Face parte din marii părinți și învățători ai Bisericii, datorită scrierilor și a luptei sale împotriva ereziilor în sinodul de la Constantinopol din anul 381. Numele de Teologul i s-a atribuit în special datorită celor „Cinci Cuvântări Teologice” ținute la Constantinopol.

Se naște la Arianz (Asia Mică, azi în Turcia), nu departe de Nazianz, pe la 329, ca fiu al lui Grigorie și al Nonei. Are un frate, Cezar, medic învățat, și o sora Gorgonia. Tatăl său, după ce s-a convertit la creștinism (intră mai târziu în monahism), devenind apoi episcopul Grigorie Nazianzul (este prăznuit la 1 ianuarie), iar mama lui a devenit mai târziu monahia Nona (prăznuită la 5 august).

Educația

Învățăturile elementare Sfântul Grigorie le primește în casa părintească, în Arianz, apoi studiile mai înalte le face la școala din Cezareea Capadociei, unde cunoaște pe viitorul său prieten, Vasile cel Mare. De aici trece în Cezareea Palestinei, bogată prin biblioteca și amintirile unul alt mare scriitor creștin, Origen, apoi studiază la Alexandria și, în sfârșit, la Atena. Aici va rămâne 9 ani, până în anul 359 și va studia gramatica, retorica, matematica, filozofia și poezia. Tot aici leagă o strânsă prietenie cu Sfântul Vasile cel Mare, prietenie ce va dura până la moartea sa. Pe lângă studiile profane, a cerceta și aprofunda adevărurile Sfintei Scripturi.

Viață după Sfântul Botez

De la Atena pleacă la Constantinopol, unde îl întâlnește pe fratele său, Cezar, care învăță medicina, plecând amândoi spre Nazianz. Aici va primi botezul creștin, după care se dedică vieții ascetice, retrăgându-se pe malul râului Iris, unde ducea viață retrasă și prietenul său, Sfântul Vasile. În acest loc, departe de zgomotul vieții lumești, în liniștea singurătății, unde sufletul lor se simțea mai aproape de Dumnezeu, practicau asceza și studiau Sfintele Scripturi și alte scrieri creștine. Aici lucrează cu prietenul său la alcătuirea primei filocalii (conținând scrieri ale lui Origen).

În anul 362, la dorința comunității creștine din Nazianz, dar contrar voii sale, a fost hirotonit preot de tatăl său. Simțind că această sarcină îi era prea grea, a fugit la prietenul său, Sfântul Vasile, aflat la mănăstire, dar nu peste mult timp s-a întors la tatăl său, în Nazianz, pentru a-l ajuta la păstorirea eparhiei acestuia. În anii 363–364, eparhia era tulburată de erezii. Sfântul Grigorie l-a ajutat pe tatăl său să restabilească unitatea fermă în Ortodoxie.

În anul 370, Sfântul Vasile cel Mare a fost ales Arhiepiscop al Cezareei, iar în anul 372, Sfântul Grigorie a fost ales episcop de Nazianz.

În anul 374, după moartea tatălui sau și a mamei sale, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul se retrage în mănăstirea Sfântul Tecla, la Seleucia, în Isauria. La stăruința unei delegații de ortodocși venite de la Constantinopol, în 378, după moartea împăratului Valens, și la indemnul Sfântul Vasile, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul pleacă în 379 la Constantinopol spre a regrupa și reface Biserica Ortodoxă de acolo. În capela, numita în mod simbolic, Invierea, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul a rostit cele cinci Cuvântări teologice, care i-au adus, mai târziu, numele de Teologul.

Datorită prestanței sale la Constantinopol a fost ales arhiepiscop și în această funcție participă în anul 381 la al doilea Sinod Ecumenic. Acolo, s-a opus ereziei ariene, a susținut dubla natură, dumnezeiască și umană a lui Iisus Hristos, precum și misterul Sfintei Treimi, inexplicabil pe cale rațională.

După sfârșitul sinodului Sfântul Ierarh Grigorie Teologul și-a dat demisia și, după o cuvântare de rămas bun către Biserica din Constantinopol, a plecat, în iunie 381, în Capadocia. A venit la Nazianz, unde a condus câtva timp treburile episcopiei, încă vacantă.

Trecerea la cele Veșnice

După ce, în 383, a hirotonit ca episcop pe o ruda a sa, pe Eulalius ca episcop de Nazianz, Sfântul Ierarh Grigorie Teologul se retrase la locul său natal, Arianz, unde și-a petrecut ultimii ani ai vieții în rugăciune, studiu. A trecut la cele veșnice în 389, în vârstă de aproximativ 60 de ani.

Testamentul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul

Este făcut în 381, la Constantinopol. Toată averea autorului este lăsata în seama Bisericii din Nazianz, spre a fi întrebuințata în folosul săracilor.

 

Sursa: pravila.ro


Articole postate de același autor