Simpozion științific internațional la Cluj Napoca

1326

În perioada 13-16 noiembrie 2016 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, România, a organizat Simpozionul internațional de teologie, istorie, muzicologie și artă ”Educație și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al tradiției”.

Simpozionul, la care au participat ierarhi, preoţi, teologi, cadre didactice şi cercetători a fost structurat pe trei secţiuni: secţiunea de istorie, secţiunea de teologie, secţiunea de muzicologie şi artă.

La lucrările simpozionului au fost invitați cercetători autohtoni și din străinătate, iar din Republica Moldova au fost prezenți teologi și cadre didactice, care au venit cu următoarele comunicări:

Pr. conf. dr. Octavian Moșin, Feed-back pozitiv prin noile modalităţi de formare duhovnicească a studenţilor Universităţii de Stat din Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău);

Asist. univ. drd. Nadeja Butnari, Cadrul didactic universitar – mesagerul inteligenței spirituale în educație (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău);

Arhim. drd. Iov (Cristea), Importanța învățăturii părinților de la Optina pentru formarea tinerilor de ieri și de azi (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca);

Drd. Natalia Lozan, Voluntariatul, o investiţie pentru viitor (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău).

Întrunirea a presupus expunerea studiilor în domeniul formării tinerilor și a identificării unor noi modalități a catehizării și îndrumării lor pe calea credinței.

Au fost organizate și ateliere de lucru, în cadrul cărora au fost discutate și analizate diverse probleme, transformări și dificultăți ale tinerilor de astăzi.

 


Articole postate de același autor
1915

Drumul crucii în Vinerea Mare parcurs în Episcopia de Ungheni și Nisporeni

Deja al V-lea an, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, cu binecuvântarea şi la iniţiativa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, are loc acest drum al crucii numit de către teologii biblişti Via Dolorosa. Acesta se începea de la Tribunalul lui Pilat, din partea cea mai de jos a oraşului, şi continua până […]


Foto