Sfântul Ioan Botezătorul cinstit la Mănăstirea Suruceni

1178

„Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3,30)

Biserica Ortodoxă prăznuiește în această duminică Nașterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Numeroși credincioși s-au alăturat obștii monahale a Mănăstirii pentru a-l cinsti în rugăciune pe Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului. 

Sfântul Ioan Botezătorul este ultimul prooroc al Vechiului Testament și cel dintâi prooroc al Noului Testament. Ioan Botezătorul este Înaintemergătorul Domnului, cel care a pregătit calea și mulțimile pentru primirea lui Mesia, Iisus Hristos. Este „prietenul Mirelui, care stă şi ascultă pe Mire, se bucură cu bucurie de glasul Lui. (Ioan 3,29).

“Iată pildă minunată: Ioan. Atunci când oamenii erau gata să recunoască în el însuşi pe Mesia cel aşteptat, el a zis: „Nu! Ci este Altul, Care vine înaintea mea, El este Mântuitorul lumii!” (Ioan 1, 27-29).  Cât de des se întâmplă pe Pământ ca aceia ce au primit stăpânire mare asupra multor oameni să fie înclinaţi a se socoti singurii vrednici de o astfel de stăpânire! Ci iată că Sf. Ioan a aflat în sine puterea de a tăgădui acest rol şi a spune cum trăia el însuşi însuflat de viziunea lui Hristos”, – ne spune părintele Sofronie Saharov. 

Pentru a urma exemplul Sfântului Prooroc Ioan trebuie să învățăm să trecem în umbră, să ne bucurăm de succesele altora, să nu căutăm propria noastră mărire.  E nevoie să-I cerem Domnului darul uitării de sine și al iubirii aproapelui. 

Pr. Nicolae Steinhardt ne îndeamnă: „Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar pe calea strâmtă a înfrângerii trufiei, a neroadei trufii, a egoismului şi egocentrismului nostru ridicol, care-şi face râs de noi îndemnându-ne a crede că suntem, fiecare, punctul geometric din chiar centrul lumii. Reţinem din viaţa şi jertfa Sfântului Ioan Botezătorul capacitatea omenească de a ieşi din sine, de a depăşi strâmtoarea fenomenalităţii, de a iubi pe un altul. Să cutezăm a ne face o călăuză din zguduitoarea, admirabila, senina frază de la Ioan 3, 30: „Acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez“.

Clericul mănăstirii Prot. mitr. Victor Ceresău a adresat celor prezenți un cuvânt de învăţătură, evidenţiind cele mai importante aspecte ale pericopelor evanghelice citite. Astfel, i-a îndemnat pe cei prezenți la eliberarea de tirania grijilor excesive pentru bunurile materiale, menționând că cele necesare vieții trupului nu trebuie să devină mai importante decât legătura noastră cu Dumnezeu, mai presus decât sfințirea vieții. 

Mănăstirea Suruceni păstrează cu evlavie părticele din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul.

Proorocule şi Înaintemergătorule al venirii lui Hristos, după vrednicie a te lăuda pe tine nu ne pricepem noi, cei ce cu dragoste te cinstim; că nerodirea celeia ce te-a născut şi amuţirea părintelui tău s-a dezlegat, întru slăvită şi cinstită naşterea ta şi Întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovăduieşte. (Troparul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul)

sursa http://manastireasuruceni.md

 


Articole postate de același autor
3995

„Tinere, ţie îţi zic: scoală-te!” (predică la învierea fiului văduvei din Nain)

„Noi renunţăm foarte repede, avem impresia că atunci când găsim puţină credinţă – şi cu toţii suntem la fel – nu vorbesc acum de alţii, ci de noi, cei care suntem acum aici: avem impresia că totul este făcut. Suntem căldicei şi ne compromitem în acest căldicel toată viaţa noastră. Ne place să rămânem aşa, […]