Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elisabeta” din orașul Edineț anunță concursul de admitere la studii

274

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE, “SF. CUV. MC. ELISABETA” DIN OR. EDINEŢ

ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE

ÎN CLASELE LICEALE PENTRU ANUL DE STUDII 2020-2021

1. Seminarul Teologic Liceal de fete este o instituţie de învăţământ cu profilul uman și teologic care asigură instruirea, cazarea și hrana gratuit. STL activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului Învăţământului Religios şi Catehizare de pe lângă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Ministerului Educației din Republica Moldova.

2. Termenul de studii este de 3 ani.

3. După susţinerea examenelor de absolvire se obţin 2 diplome: DIPLOMĂ DE BACALAUREAT şi DIPLOMĂ TEOLOGICĂ. Absolventele școlii teologice au posibilitatea de a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţământ din Republică Moldova şi de peste hotare. În decurs de 20 ani de activitate absolvenții noștri au absolvit diferite universități și sunt astăzi medici, ingineri, profesori, contabili, economiști, etc.

4. În STL se admit tinere ce au absolvit gimnaziul, a căror vârsta nu depășește 17 ani.

5. Candidatele la admiterea în STL prezintă la administrația liceului următoarele acte:

  • Cererea de înscriere;
  • Certificatul de absolvire a gimnaziului ;
  • Buletinul de identitate sau certificatul de naştere (copia);
  • Adeverinţa medicală;
  • Adeverinţa de botez ;
  • 4 fotografii ¾;
  • Curriculum Vitae;
  • Caracteristica pentru anii de gimnaziu, însoţită de nota la purtare;

6. Înscrierea candidatelor se va face în perioada 1 iulie – 16 august 2020.

7. Convorbirea de admitere se va desfăşura în perioada 16 – 17 august 2020.

8. Concursul de admitere este constituit din:

Probe de aptitudini care constau din:

a) Verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile:

Începătoare: „Împărate ceresc…”; „Sfinte Dumnezeule…”; „Preasfîntă Treime…”; „Tatăl nostru…”; Crezul…; Psalmul 50… .

b) Verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cîntări bisericeşti.

c) Verificarea cunoştinţelor religioase conform următoarelor tematici:

Zilele Creaţiei, Crearea omului, Patriarhul Avraam, Iosif şi fraţii săi, Psalmistul David, Înţeleptul Solomon, Proorocul Ilie, Buna Vestire; Naşterea Domnului; Aducerea la Templu; Închinarea Magilor; Fuga în Egipt; Uciderea pruncilor; Aşezarea în Nazaret, Cina cea de Taină, Răstignirea şi Îngroparea Domnului, Învierea Domnului, Înălțarea Domnului, Pogorârea Sfântului Duh.

9. Elevelor li se acordă hrană şi cazare gratuită.

10. Lista persoanelor admise va fi afişată pe data de 17 august.

Adresa Seminarului Teologic Liceal de Fete

MD – 4601, Moldova, or. Edineţ, Şoseaua Bucovinei 35/4

Informaţii la tel: 0246 21523,  079417442;

E-mail: [email protected]

 

Sursa: eparhia-edinet.md


Articole postate de același autor
180

Viața cotidiană religioasă în Moldova sovietică în primii ani postbelici (1944-1949)

Trecem acum cu toții prin niște clipe de grea cumpănă, când o molimă surprinzătoare ne pune la încercare viața, sentimentele, capacitățile, credința. Alintați de un trai stabil, cu multe comodități și multe distracții, ne-am pomenit brusc amenințați de un pericol necunoscut, minuscul, insistent, băgăreț și uneori asasin. În aceste zile apar niște contradicții obiective între […]