„Protoiereul Mihail Ceachir: Articole privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia publicate în revista «Viaţa Basarabiei»”

5940

Protoiereul Mihail Ceachir: Articole privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia publicate în revista „Viaţa Basarabiei = Протоиерей Михаил Чакир: Статьи по истории и культуре гагаузов Бессарабии в журнале «Viaţa Basarabiei» («Бессарабская Жизнь»). Кишинев, 2018 (Tipogr. „Lexon-Prim”). 164 p.: fot., tab. ISBN 978-9975-139-66-3.

Anul acesta se împlinesc 80 ani de la trecerea sa la viaţa veşnică a protoiereului Mihail Ceachir (1861–1938). Fiind arhicunoscut în mediul cultural-spiritual din Basarabia interbelică, pe parcursul a 77 de ani de viaţă pământească, protoiereul Mihail Ceachir trece ca un smerit ascultător în cele încredinţate de către Dumnezeu. De rând cu slujirea la Capela „Întâmpinarea Domnului” a Seminarului Teologic timp de 35 de ani, a dus o intensă activitate didactică şi de cercetare, a publicat în presa bisericească a vremii şi a susţinut viaţa duhovnicească a sute de credincioşi. Majoritatea scrierilor sale sunt axate pe tradiţiile religioase, viaţa morală şi istoria găgăuzilor. Un aspect elucidat în ultima vreme de mai mulţi cercetători este contribuţia slujitorului la propovăduirea ortodoxiei în rândul găgăuzilor. A tipărit în limba găgăuză Evanghelia de la Matei, Evanghelia de la Marcu, a reeditat Molitvoslovul şi Psaltirea. Prezentat drept luminător al Basarabiei şi „apostol” al găgăuzilor, este apreciat ca lingvist, traducător şi etnograf.

O culegere de articole privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia publicate în revista „Viaţa Basarabiei” de către părintele Mihail Ceachir, apărută recent la Chişinău, este o modalitate de a-l aduce în conştiinţa conaţionalilor noştri, dornici de a-şi cunoaşte şi recunoaşte istoria. Iniţiativa de a retipări din scrierile protoiereului Mihail Ceachir şi a le traduce în limba rusă pentru un public mai larg de cititori îi revine cercetătorilor din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei: dr. Victor Ţvircun, dr. Ivan Duminică şi dr. Vitalii Sîrf. Traducerea textelor a fost executată la nivel profesional de către dr. conf. Tatiana Zaicovscaia. Culegerea a apărut sub egida Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, în parteneriat cu Comitetul executiv al Unităţii teritorial-autonome Găgăuzia.

Titlul cărţii: „Protoiereul Mihail Ceachir: Articole privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia publicate în revista «Viaţa Basarabiei»” (Протоиерей Михаил Чакир: Статьи по истории и культуре гагаузов Бессарабии в журнале «Viaţa Basarabiei» / «Бессарабская Жизнь»)

Ca formă, conţinut şi structură, publicaţia are următoarea alcătuire:

Cuprins;

Cuvânt înainte de ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove şi din partea Başcanului Găgăuziei Irina Vlah.

Reflecţii introductive din partea autorilor-alcătuitori (Victor Ţvircun, Ivan Duminică, Vitalii Sîrf).

  1. Articolele protoiereului Mihail Ceachir (Статьи протоиерея Михаила Чакира);
  2. Articole despre protoiereul Mihail Ceachir (Статьи o протоиерее Михаилe Чакире);

III. Anexe (Приложения).

Cartea de faţă are scopul de a familiariza cititorul, în primul rând elevii şi studenţii, cu contribuţiile ştiinţifice ale părintelui Mihail Ceachir  în anii ´30 ai sec. XX şi de a aprecia aportul acestuia în prezentarea istoriei şi a culturii găgăuzilor.

În cuvânt înainte întitulat: „Moştenirea protoiereului Mihail Ceachir”, Mitropolitul Vladimir se referă la importanţa materialului abordat în paginile publicaţiei şi salută scoaterea din anonimat a mai multor personalităţi ale Bisericii. În partea introductivă, alcătuitorii volumului prezintă date din biografia slujitorului Bisericii.

Volumul e compus din 3 capitole. Primul capitol – „Articolele protoiereului Mihail Ceachir” cuprinde articolele originale publicate în limba română, urmate de traducerile în limba rusă. Printre acestea: Originea Găgăuzilor; Religiozitatea găgăuzilor; Obiceiurile religioase ale Găgăuzilor etc.

Cel de-al doilea capitol – „Articole despre protoiereul Mihail Ceachir” include articole  dedicate vieţii şi activităţii părintelui Mihail Ceachir în paginile aceleiaşi reviste, în anii ´30 ai secolului trecut. La fel ca şi în primul capitol, articolele sunt republicate în limba originală cu traducerea în limba rusă, respectând ortografia din acea perioadă.

În cadrul ultimului compartimentul – „Anexe”, un şir de fotografii reflectă activitatea ştiinţifică şi religioasă a „apostolului” găgăuzilor,  cuprinzând şi un aparat ştiinţific-informativ.

În concluzie, volumul recenzat e unul reuşit ca structură şi conţinut, de o ţinută ştiinţifică de apreciat. Prin urmare, culegerea „Protoiereul Mihail Ceachir: Articole privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia publicate în revista «Viaţa Basarabiei»”, elaborată într-un an aniversar, se încropeşte într-o lucrare de valoare în literatura ortodoxă şi cea istorică.

În încheiere, nu ne rămâne decât să felicităm autorii-alcătuitorii pentru această publicaţie preţioasă şi utilă, studierea căreia va contribui la cunoaşterea mai profundă a istoriei şi culturii poporului găgăuz, la revigorarea numelui slujitorului şi cărturarului Mihail Ceachir, care a fost un adevărat luminător al spaţiului pruto-nistrean de la sfârşitul sec. XIX şi prima jumătate a sec. XX.

 

Pr. Octavian Moşin, dr. conf. univ.

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Articole postate de același autor
1716

O zi alături de cei mai triști ca noi

În satul Nihoreni , r-nul Rîșcani se află azilul pentru bătrîni ,, Andrei Colibaba”, care găzduiește 38 de oameni în etate sau cu dizabilități. Tradițional aceste persoane sunt vizitate de către preotul paroh al Bisericii ,, Nașterea Maicii Domnului” s. Nihoreni, iar deja de mai mulți ani s-a format obiceiul ca în Posturile Nașterii Domnului […]