Apariție editorială: „Învață și crede: Osmoza Școlii și a Bisericii în Sălcuța, Căușeni”

4385

La sud-estul ţării noastre, pe un loc pitoresc, așezat între două dealuri și înconjurat de păduri se află satul Sălcuţa. Este o localitate cu oameni simpli și primitori, care-și mai țin adunați grămăjoară copiii și nepoții. În fiecare duminică, sălcuțenii vin la sfânta biserică din localitate să se împărtășească, primind Trupul și Sângele Domnului. În Sălcuța, localitate cu un mare viitor, activează un liceu teoretic, o grădiniță de copii, o biserică creștin-ortodoxă, trei biblioteci, un centru de sănătate publică, trei muzee, un cămin cultural, un centru sportiv, un stadion și șapte magazine.

Recent, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, la editura „Pontos” din Chișinău a văzut lumina tiparului lucrarea întitulată „Învață și crede: Osmoza Școlii și a Bisericii în Sălcuța, Căușeni”, semnată de jurnalistul Vladimir Sărătilă și protoiereul Octavian Moșin, doctor în teologie, conferențiar universitar.

Este o lucrare originală, care conține în sine nu numai materiale istorice, lingvistice, dar și culturale. Volumul inserează texte poetice, rodul muncii de mulți ani ai părintelui Nicolae Jelihovschi, care slujește la biserica din localitate, dar și un florilegiu din douăsprezece colinde pascale inedite, care fac parte din osatura de rezistență a corului  „Buna Vestire” din Sălcuța, cu o bogată experiență pe durata a trei decenii.  

Semnalăm importanța acestui eveniment editorial pe motiv că, au fost scoase în vileag materiale inedite culese din multiple surse, inclusiv din gura sălcuțenilor în etate. Din aceste surse, se atestă faptul că anume Biserica a stat la baza culturii și a scrisului neamului nostru, iar preoții au fost primii învățători.

Volumul este întitulat „Învață și crede!”, venind din îndemnul pe care l-a dat Mântuitorul Iisus ca apostolii să meargă și să învețe popoarele. Este, de fapt, o osmoză a Școlii și a Bisericii.

În Sălcuța, Biserica şi Şcoala s-au îmbrăţişat creştineşte pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, atunci când preotul Nicolae Budescu, paroh al Bisericii Adormirea Maicii Domnului din localitate, preda religia concomitent în două şcoli.

Apariţia atât de rară a unei astfel de lucrări, constituie un eveniment care trebuie înregistrat cu interes. Cu atât mai mare interes, cu cât religia în școală reprezintă expresia unei continuităţi la nivel pedagogic şi instituţional, este o formă de valorificare a potenţialului formativ-educativ al valorilor creştine. În acest sens, în Republica Moldova nu există o experiență mai mare decât 24 de ani de predare a religiei în școală, la toate treptele de învățământ general, decât în satul Sălcuța. În această comunitate trei preoți și trei preotese muncesc în calitate de profesori de liceu.

Astfel, lucrarea „Învață și crede!”, este o bogată sursă de informații, menită să familiarizeze cel puțin pe cei interesați de problema subiectelor abordate: întrepătrunderea între Şcoală şi Biserică, predarea religiei în școală, organizarea activităților educațional-catehetice care contribuie la păstrarea şi cultivarea tezaurului culturii naţionale și a credinței neamului.

Editatea acestei lucrări prețioase și, totodată, utile, poate fi și un îndemn pentru creștinii din alte comunități, în sensul de a prelua ca model experiența de muncă colaborativă, cum este în localitatea Sălcuța – dintre Liceul Teoretic Meşterul Manole și Biserica Adormirea Maicii Domnului.

Îmbinând cunoştinţele de jurnalism, teologie, pedagogie şi organizându-le într-o lucrare temeinică, scrisă cu talent și profesionalism, autorii Vladimir Sărătilă și pr. Octavian Moșin au depus o muncă ce se distinge prin caracteristici de superioritate și valoare deosebită.

Alexandra Cojuhari

 

 

Articole postate de același autor
3731

Trebuie să luptăm ca să ne izbăvim de închipuire

Este trebuinţă să ne slobozim de „blestemata închipuire”, după cum este ea numită de Sfinţii Părinţi. Aceasta dă naştere multor anomalii în organismul somatic şi duhovnicesc al omului. Vom puncta câteva dintre modurile prin care ne putem elibera de această stare înfricoşătoare în care realitatea este deformată. Să spunem dintru început că este trebuinţă de luptă […]