PS Siluan de Orhei: „Fiecare Altar înălțat lui Dumnezeu reprezintă o poartă spre cer ce ajută la mântuirea sufletelor credincioșilor!”

2108

De mulți ani îmi doream să realizez acest vis și iată că astăzi, după ce am trecut peste multe piedici în calea noastră, cu ajutorul și binecuvântarea Bunului Dumnezeu am reușit să ajungem la acest moment înălțător, săvârșirea primei Sfinte Liturghii în noua biserică cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, care s-a zidit în locul acesta spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor, sub Acoperământul, chivernisirea și mijlocirea Maicii Domnului.

Acest eveniment religios și istoric în același timp reprezintă un moment de bucurie și împlinire duhovnicească pentru noi toți, cler și popor binecredincios, fiindcă fiecare Altar ridicat este o poartă spre cer ce ajută la mântuirea sufletelor credincioșilor.

Pe lângă lucrarea de construire a bisericii de zid, vom lucra în același timp necontenit și la zidirea bisericii de suflete, care este cea mai importantă zidire a slujitorilor, punând accent  în special pe demnitatea persoanelor aflate în suferință și în boală, care au nevoie de înnoirea vieții.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ducem la bun sfârșit aceste lucrări mărețe, iar prin ceea ce se va face aici, să se simtă în viața comunității din Vatici Evanghelia Mântuitorului Hristos care este izvor de pace și bucurie.

Această slujbă de mulțumire, laudă și recunoștință să fie și o binecuvântare pentru întreaga localitate, ca uniți cu toții în credință și cuget, să ajungem și la binecuvântarea cea mare: sfințirea bisericii însăși, atunci când vor fi încheiate toate lucrările de construcție, amenajare și pictură interioară a locașului de cult.

La acest frumos moment de prăznuire, ne bucurăm și împărtășim aceste emoții înălțătoare alături de credincioșii comunei Vatici. Suntem astăzi cu toții martorii înfăptuirii acestui vis – ridicarea unui locaș sfânt de închinare şi sfinţitor pentru sufletele celor ce viețuiesc pe aceste meleaguri pitorești. Maica Domnului să-i răsplătească cu darurile Sale și să poarte grijă de starea sufletească a celor ce se ostenesc și contribuie la înălțarea Bisericii Ei cea preafrumoasă.

Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc harnicilor slujitori ai Vicariatului nostru și dragilor noștri credincioși și bunilor mei prieteni, care ne-au sprijinit în lucrările de înființare a noii parohii, dar și la înălțarea locașului de rugăciune. Apreciind dragostea şi bunăvoinţa Dumneavoastră, Vă adresăm sincere cuvinte de mulţumire şi părintească binecuvântare, pentru dărnicia manifestată la chemarea noastră de a sprijini procesul de construcție al bisericii. Nădăjduim că mențiunile și decorațiile de care v-ați învrednicit astăzi vor fi pentru Dumneavoastră un mic temei spre a spori râvna misionară întru slujirea lui Dumnezeu și a aproapelui.

Fie ca bucuria pe care ați creat-o acestei comunități să Vă umple și inima Dumneavoastră, iar Mântuitorul Hristos,  Arhiereul cel Veșnic, să Vă dăruiască pace în suflet, sănătate și putere de a mai săvârși și în continuare fapte bune, fiind încredinţaţi că noi şi cei care primesc darul Dumneavoastră suntem rugători la Tronul dumnezeirii!

 (PS Siluan al Orheiului, Cuvânt adresat cu prilejul celebrării primei Sfinte Liturghii în biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Vatici, r-nul Orhei, în ziua hramului, 1/14 octombrie 2018)

***

Sfințirea locului și punerea pietrei de temelie a bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Vatici, raionul Orhei, au fost oficiate, cu binecuvântarea, încurajarea și sprijinul ÎPS Mitropolit Vladimir, de către PS Episcop Siluan de Orhei la data de 5 octombrie 2017, zi care a rămas memorabilă pentru credincioşii parohiei Vatici, prezenți în acel moment binecuvântat alături de soborul de preoţi slujitori şi diaconi din cadrul Vicariatului de Orhei.

Înălțarea unei biserici pentru această parohie este un proiect de suflet mai vechi al PS Episcop Siluan, care cu ajutorul și binecuvântarea Bunului Dumnezeu a luat ființă în acest an.

Întrucât până în prezent în această localitate nu a existat o biserică parohială, în ziua hramului din acest an, la Vatici a fost săvârșită prima Sfântă Liturghie istorică în locașul de cult al parohiei de către un sobor de preoți și diaconi în frunte cu PS Siluan de Orhei.

Satul Vatici a fost menționat documentar în anul 1443, când Ștefan cel Mare dăruiește boierului Chereiu pentru credincioasă slujbă, mai multe sate și un loc numit „La Vatice”.


Articole Asemănătoare
1592

Credincioșii din mun. Bălți l-au serbat în rugăciune pe Sfântul Ocrotitor al orașului – Sfântul Ierarh Nicolae

Luni, 22 mai, în ziua prăznuirii Aducerii Cinstitelor Moaşte ale Sfântului Nicolae, Arhiepiscopul din Mira Lichiei, credincioșii din mun. Bălți au serbat în rugăciune pe Sfântul Ocrotitor al orașului – Sfântul Ierarh Nicolae. Evenimentul a debutat duminică seara cu oficierea Vecerniei unită cu Litia, la Catedrala episcopală din mun. Bălți închinată Sf. Irh. Nicolae. În […]

Articole postate de același autor