„Prin sfinţii care sunt pe pământul Lui, minunată a făcut Domnul toată voia întru ei.” Sfântul Ierarh Nicolae cinstit în rugăciune la Mănăstirea Suruceni

182

Sfinții sunt creștinii cei mai desăvârșiți, care s-au sfințit în gradul cel mai înalt cu putință prin exercitarea credinței în Domnul Iisus Cel înviat și veșnic viu. Ei sunt singurii adevărați nemuritori din neamul omenesc, pentru că trăiesc cu toată ființa lor în Cel înviat și nici o moarte nu are stăpânire asupra lor. Întreaga lor viață este din Hristos. (Sfântul Iustin Popovici)

De sărbătorea Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae din Mirele Lichiei în oraşul Bari, obștea monahală și credincioșii prezenți au înălțat rugăciuni comune către Bunul Dumnezeu și Sfântul Nicolae. Sfânta Liturghie a fost oficiată în Biserica mare a așezământului monahal, care este ridicată în cinstea Sfântului Ierarh. Atmosfera de rugăciune a fost înfrumusețată de corul mănăstirii. Cu ocazia sărbătorii, credincioșii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaștele Sfântului Nicolae, păstrate în biserica așezământului monahal.

”Căutat-a spre rugăciunea celor smeriți și n-a disprețuit cererea lor.” (Psalmul 101, 18). Cuvintele Psalmistului s-au împlinit minunat în viața Sfântului Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni. Smerenia, rugăciunile, milosteniile sfântului Nicolae, exemplul vieții sale ne întăresc și ne îndeamnă spre o schimbare a vieții, spre trăirea Tainei Sfintei Evanghelii asemenea unor fii ai Bisericii lui Hristos.

”La biserică, venim să deprindem un alt mod de viață, decât cel al lumii de astăzi, un mod de viață evanghelic. Venim să deprindem un stil de viață pe care numai aici, în biserică, îl învățăm. Acest mod de viață l-au trăit, la cote maximale, sfinții. Ei au întrupat cel mai frumos Evanghelia, devenind o «evanghelie vie». Așa a fost și Sfântul Nicolae. Să nu ne oprim numai la darurile pe care Dumnezeu ni le dă prin sfinții Săi, ci să urcăm la Cel care ni le dăruiește”, ne spune PS Ignatie, episcopul Hușilor.

Îi cinstim pe sfinți ridicând Biserici în numele lor, înălțându-le rugăciuni și prăznuindu-le pomenirile de peste an, dar să nu uităm să ne arătăm prețuirea față de ei, devenindu-le următori pe calea virtuții. Sfântul Ioan Damaschin ne îndeamnă: „Privind la traiul sfinților, să le urmăm credința, dragostea, nădejdea, zelul, viața, stăruința în patimi, răbdarea până la sânge, ca să avem părtășie cu ei și la cununile slavei.”

În cuvântul de învățătură, adresat credincioșilor, Prot. mitr. Victor Ceresău a subliniat frumusețea vieții Sfântului Nicolae, îndemnându-i pe cei prezenți să-i urmeze exemplul bunătății și a milosteniei. Totodată a adresat un cuvânt de felicitare pentru toți care s-au adunat să-l cinstească pe Marele Ierarh, care asemenea unui blând păstor își desface brațele pentru a-i îmbrățișa pe toți acei care vin la el după ajutor și întărire în credință.

După Sfânta Liturghie a urmat înconjurul bisericii cu citirea pericopelor evanghelice rânduite și un Tedeum de mulțumire.

 Sfinte Ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

 

Sursa: manastireasuruceni.md


Articole Asemănătoare
217

Sărbătoarea „Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae” la Catedrala Mitropolitană

La 9/22 mai în Biserica Ortodoxă este sărbătorită „Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae”. Cu acest prilej în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din Chișinău a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de către Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, împreună cu soborul de preoți și diaconi și cei mai fideli enoriași ai […]

Articole postate de același autor
1200

Coronavirusul ca încercare a credinței și a fidelității față de Biserică

Reflecțiile protoiereului Serghei Uspenski despre credință, necredință, Providența lui Dumnezeu, panica crescândă în jurul coronavirusului și soarta tuturor diaconilor. În ultimul timp ortodocșii din țara noastră au fost supuși hărțuirii sociale. Un flux de calomnie și răutate satanică, deși nu atât de intens ca înainte, este îndreptat în continuare asupra Bisericii noastre. Dar acest lucru […]