Omul, izvorul cu două ape: din aceeaşi gură ies atât binele, cât şi răul!

1351

Izvorul cu două ape este omul. Cu o apă învie, cu cealaltă omoară. Cu una curăţeşte, cu cealaltă murdăreşte. Amândouă apele curg din aceeaşi gură, adică omul poate cu gura să laude virtutea, dar poate şi să o defaime; poate să laude pe Dumnezeu, poate să-L şi hulească; poate să ridice pe cel căzut, poate să-l şi doboare pe cel ce s-a îndreptat; poate să îmbărbăteze, poate să şi slăbească; poate să călăuzească pe calea dreaptă, poate să şi ducă la rătăcire. În cartea înţeleptului fiu al lui Sirah stă scris: „De vei sufla în scânteie se va aprinde şi de vei scuipa peste ea se va stinge: amândouă ies din gura ta” (Sirah 28, 14). Maria, sora lui Moise, a cântat cu gura laudă lui Dumnezeu când a izbăvit pe poporul Său şi a înecat pe prigonitorul Faraon, zicând: „Cântaţi Domnului, căci cu slavă S-a proslăvit!” Aceeaşi Maria a cârtit mai apoi împotriva fratelui său Moise, drept care a şi fost pedepsită de Dumnezeu şi a devenit leproasă. Vedeţi cum din aceeaşi gură ies atât binele, cât şi răul?

Ca atare, creştine, fii consecvent în bine. Şi când îl vezi pe drept, nu stinge prin scuipare dreptatea lui, ci aţâţă scânteia dumnezeiească din el, ca să fie cât mai luminoasă. Şi când îl vezi pe păcătos că se pocăieşte pentru păcatele lui, nu-i pomeni păcatele pentru care se pocăieşte, şi ceea ce leapădă de la sine – zdrenţele păcatelor – nu arunca din nou pe el. Fiindcă păcatul lui va cădea asupra ta şi vei fi judecat ca şi când l-ai fi făcut tu, nu el. Nu-l murdări pe cel ce a început să se spele, ci ajută-l să se curăţească. Nu îl speria pe cel ce a apucat calea virtuţii, ci îmbărbătează-l. Fiindcă potrivit celor ce ies din gura ta în această lume vei fi judecat la înfricoşătoarea Judecată a lui Dumnezeu.

Episcop Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, volumul II, Editura Sophia, Bucureşti, 2003, p. 249-250


Articole Asemănătoare
345

Activitatea socială a Bisericii în imagini

La Catedrala Sf. Vineri a fost oficiat Botezul a doi frați dintr-o familie nevoiașă din Capitală Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a ÎPS Mitropolit Vladimir la Catedrala Sf. Vineri din Chișinău a fost oficiată Taina Botezului asupra pruncului Daniel, un băiețel de 2 luni și a surorii sale Anastasia, în vârstă de 15 ani, […]

Articole postate de același autor
919

Vizita Episcopului Marchel în blagocinia Sîngerei

Miercuri, 8 martie 2017, Preasfințitul Marchel a înterprins o vizită pastoral-administrativă în raionul Sîngerei. Vlădica a fost întîmpinat în curtea bisericii „Sf.M.Mc.Gheorghe” de protopopul circumscripției, preotul Maxim Guzun și preotul Ioan Ursache, parohul bisericii. În alocuțiunea sa, Episcopul a mulțumit tuturor preoților și enoriașilor pentru gestul de caritate, care s-a organizat în perioada 7 februarie […]