O nouă apariţie editorială: SFÂNTUL MASLU ŞI ALTE SLUJBE DE VINDECARE; ISTORIE ŞI ACTUALITATE

1712

La Editura Sophia din Bucureşti a apărut o nouă carte – SFÂNTUL MASLU ŞI ALTE SLUJBE DE VINDECARE; ISTORIE ŞI ACTUALITATE (191 pagini).

Cartea are la bază studiul mai vechi despre Sfântul Maslu (care constituie partea II-a a cărţii de faţă), dar care a fost substanţial îmbogăţit. Din cuprinsul de mai jos puteţi constata că la acel studiu au fost adăugate şi multe alte cercetări istorico-liturgice despre riturile terapeutice ale Bisericii, încununate de editarea textului critic a diferitor variante de Maslu. Tot aici veţi găsi importante referinţe istorice şi liturgice despre agheasmă, exorcisme şi, în general, despre Sfintele Taine.

Cartea poate fi comandată pe saitul Editurii Sophia.

Preţul de vânzare este de 25 RONi (aprox. 5,5 EUR).

*** CUPRINS

Prefaţă Partea întâi

SFÂNTUL MASLU – UNA DINTRE NENUMĂRATELE TAINE ALE BISERICII I. Termenul de „taină” II. Numărul şi clasificarea Sfintelor Taine III. Locul Sfântului Maslu printre Tainele Bisericii IV. Boala şi păcatul versus Maslul şi Spovedania V. Diferitele rânduieli ale Maslului în Tradiţia Bisericii. Maslul penitenţial.

Partea a doua

SLUJBA SFÂNTULUI MASLU. STUDIU ISTORICO‑LITURGIC I. Etapele de evoluţie a slujbei Sfântului Maslu II. Analiza textelor slujbei III. Aspecte canonice şi practice privind săvârşirea şi primirea Sfântului Maslu IV. Legătura Maslului cu Liturghia

Partea a treia

ALTE RUGĂCIUNI ŞI SLUJBE DE VINDECARE A BOLNAVILOR. DESCRIERE GENERALĂ. I. Diferite rugăciuni pentru bolnavi 1. Rugăciune la toată neputinţa 2. Rugăciune la punerea mâinilor peste bolnav 3. Rugăciune pentru cei ce sunt bolnavi de năjit (adică au nevralgii, dureri de dinţi sau diferite inflamaţii) 4. Rugăciune pentru bolnavul care nu poate dormi (adică suferă de insomnie) 5. Rugăciune pentru dureri de cap (deochi) 6. Rugăciune pentru chemarea milei lui Dumnezeu la toată neputinţa 7. Rânduiala care se face la vreme de boli molip­sitoare şi molime II. Agheasma cu rol terapeutic III. Exorcismele

Partea a patra Anexe: SLUJBELE SFÂNTULUI MASLU I. Maslul de obşte pentru mai mulţi bolnavi II. Slujba pe scurt a Sfântului Maslu pentru cazurile când se săvârşeşte de un singur preot, la casa bolnavului III. Ungerea pocăinţei, adică „Maslul penitenţial” pentru cei opriţi de la împărtăşire în urma unor păcate grave

Alte anexe Rugăciunea întâi la Maslul pentru bolnavi Rugăciunea a doua la Maslul pentru bolnavi

Bibliografie generală    https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

PRUTEANU-Maslu


Articole Asemănătoare
2103

Apariție editorială. Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova

Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Ediție enciclopedică; consultant și red. șt. Andrei Eșanu; resp. ed. Constantin Manolache; Acad. de Științe a Moldovei, Bibl. Șt. Centrală „Andrei Lupan” (Institut), Inst. de Istorie, Chișinău, ÎS „Tipografia Centrală”, 472 p.  Lucrarea include descrierea a 655 de cărți românești de factură religioasă, tipărite în anii […]

Articole postate de același autor
2428

Adresarea Sinodului BOM către clerul şi poporul drept-măritor din cuprinsul Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove

Preacuvioşi şi preacucernici părinţi, Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, Cu durere în suflet şi profundă indignare, am aflat, că unii dintre preoții și monahii Mitropoliei Moldovei, au publicat în mass-media un comunicat, potrivit căruia, nu-l vor mai pomeni la slujbe pe arhiereul locului. După lucrările Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, care s-a desfășurat în perioada […]


Foto