Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, la trecerea în veşnicie a Protopopului de Rîșcani, Prot. mitr. Sveatoslav Ungureanu (1963-2022)

739

Îndurerată şi greu încercată familie Ungureanu,

Cu multă durere în suflet am aflat de trecerea la Domnul a unui slujitor devotat şi statornic al Bisericii noastre strămoşeşti – Protoiereul Sveatoslav Ungureanu, Protopop al bisericilor din raionul Rîșcani.

Prin toată desfăşurarea vieţii, sfinția sa a luptat pentru propășirea Bisericii. A muncit să dobândească desăvârșirea turmei cuvântătoare şi o apreciere a semenilor. Cu alte cuvinte, a luptat pentru un rost mai deosebit în viaţa sa pământească. Dar, mai presus de toate, a trăit şi le-a făcut pe toate cu gândul la veşnicie.

A fost apropiat de enoriași, duhovnic înțelegător și slujitor statornic în slujba Domnului și a semenilor, care au găsit întotdeauna un cuvânt duhovnicesc și un glas părintesc la preotul lor.

Acum, în zilele trecerii sale la veşnicia cea nestricăcioasă, cele mai grăitoare cuvinte sunt ale Sfântului Apostol Pavel către ucenicul său Timotei: „lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârşit, credinţa am păzit. De acum mi s-a gătit cununa dreptăţii, pe care Domnul îmi va da-o în ziua aceea, El, Dreptul Judecător, şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce au iubit arătarea Lui” (II Tim, 4, 7-8).

În aceste momente de întristare pentru familia sa și pentru credincioșii pe care i-a păstorit, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să aşeze sufletul slujitorului Său, preotul Sveatoslav, în ceata drepților, în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi. 

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Sfânta Liturghie, apoi Slujba Înmormântării pentru nou-adormitul Prot. Sveatoslav va fi săvârșită luni, 06.06.2022 începând cu ora 08.00, de PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

***

Protoiereu mitrofor Sveatoslav Ungureanu (n. 10.08.1963 – d. 03. 06. 2022)

Preotul Sveatoslav Ungureanu s-a născut în s. Șuri, r. Drochia, absolvește în anul 1980 școala din localitate, după îndeplinirea serviciului militar, în anul 1984 începe studiile la Seminarul Teologic din Odesa pe care îl absolvește în anul 1988.

În data de 12 octombrie 1986 este hirotonit diacon iar în data de 14 octombrie 1986 în timpul Sfintei Liturghii de sărbătoarea Acoperămîntul Maicii Domnului, în Catedrala mitropolitană din Odesa este hirotonit preot de către ÎPS Serghie, Mitropolit de Odesa și Herson.

Pe parcursul activității în calitate de preot, a deținut funcții administrative după cum urmează:
– Protopop al Județului Bălți 1999-2001.
– Protopop al raionului Râșcani din 2003 până în prezent.

În perioada 1990-2008, ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove a decorat pe Părintele Veaceslav cu dreptul de a purta distincții bisericești precum: bederniță, scufie, camilafcă, protoiereu, paliță, cruce cu pietre scumpe, mitră, Ușile împărătești deschise până la imnul Herovic și până la rugăciunea Tatăl nostru.

A fost preot paroh al Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” s. Mihăileni, r. Rîșcani și preot paroh al Bisericii „Sf. M. Mc. Pantelimon”, Spitalul Raional Rîșcani.

S-a mutat la Domnul în data de 03 iunie 2022, de sărbătoarea Sfinții Împărați întocmai cu Apostolii și primii împărați creștini Constantin (337) și maica sa Elena.

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
1722

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva

Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești. Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga […]