Legătura sacră dintre copil și mamă

2153

Știinţa contemporană confirmă treptat lucrul în care Biserica crede de la început. În momentul când se zămisleşte o fiinţă omeneasca vie, în ea este deja toată deplinătatea umanităţii. Ea este deja om. Se poate spune că întruparea s-a săvârşit în acea clipă când Arhanghelul Gavriil i-a vestit Fecioarei Maria întruparea lui Hristos, şi ea i-a răspuns: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Luca 1, 38). Atunci a fost deja realizată toată deplinătatea întrupării Domnului.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în căsătorie. În procesul formării copilului în pântecele mamei, el poate să perceapă nu numai ce se întâmplă cu ea, ci şi ce se întâmplă în jurul ei. La el ajung sunetele, vibraţiile aerului, el devine prin mama sa parte a mediului înconjurător. De aceea, povăţuitorii bisericeşti o sfătuiesc pe mamă să se roage, dar să se roage nu de formă, nu numai să rostească rugăciunile, ci să comunice cu Dumnezeu, să-I împărtăşească toată bucuria sa, tot fiorul său, să-L lase pe Dumnezeu să lucreze în ea. Ea se poate ruga cu voce tare, fiindcă sunetul rugăciunii acesteia ajunge, într-un mod de neînţeles pentru noi, la produsul de concepţie, la copilul care se formează treptat. Dacă rugăciunea este rostită cu evlavie, lin, atent, copilul participă deja la taina rugăciunii mamei. Acest lucru e uimitor! Iar când copilul se naşte, trebuie neapărat să se continue rugăciunea asupra lui, asupra leagănului, să i se cânte cântări bisericeşti, să se facă rugăciune cu cuvintele bisericeşti atunci când el încă nu înţelege cuvintele, dar prin sunetul glasului poate să perceapă deja dispoziţia sufletească rugătoare a părinţilor, iar prin aceasta poate să prindă viaţă faţă de sfera rugăciunii, faţă de sfera împărtăşirii de Dumnezeu. (Mitropolitul Antonie al Surojului)

 

(Cum să educăm ortodox copilul, Editura Sophia, București, 2011, p. 28)


Articole postate de același autor
923

Mesajul de condoleanţe al ÎPS Mitropolit Vladimir, la trecerea în veşnicie a Protopopului de Rîșcani, Prot. mitr. Sveatoslav Ungureanu (1963-2022)

Îndurerată şi greu încercată familie Ungureanu, Cu multă durere în suflet am aflat de trecerea la Domnul a unui slujitor devotat şi statornic al Bisericii noastre strămoşeşti – Protoiereul Sveatoslav Ungureanu, Protopop al bisericilor din raionul Rîșcani. Prin toată desfăşurarea vieţii, sfinția sa a luptat pentru propășirea Bisericii. A muncit să dobândească desăvârșirea turmei cuvântătoare […]