ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir a Sfințit interiorul bisericii „Sfânta Treime” din s. Baroncea, r. Drochia

686

În Duminica a IV-a după Cincizecime, ultima din Postul Sfinților Apostoli, 10 iulie 2022, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înaltpreasfințitul Părinte Vladimir s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei „Sfânta Treime” din s. Baroncea, r. Drochia.

După întâmpinarea tradițională a Întîistătătorului, a urmat slujba de sfințire a interiorului bisericii după care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, având coliturghisitori pe Prot. mitr. Pavel Vuluță, protopop de Drochia, Ieromonahul Gheorghe (Croitor), parohul bisericii și un sobor de slujitori veniți din parohiile învecinate.

La Vohodul mic, Parohul bisericii sus numite, Ieromonah Gheorghe (Croitor) a fost decorat de către ÎPS Vladimir cu dreptul de a sluji Sfânta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise până la rugăciunea Tatăl nostru și a fost ridicat în treapta de Arhimandrit iar mai mulți slujitori din cadrul Protopopiatului Drochia au fost decorați cu distincții bisericești pentru slujire sârguincioasă spre binele și întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

După Sfânta Liturghie a urmat înconjurul bisericii cu citirea celor patru evanghelii rânduite sărbătorii și un Te-deum în care s-a cerut mijlocirea și ocrotirea Dumnezeului Ceresc. Totodată, mai mulți ctitori ai Sfintei biserici au fost decorați cu medalii bisericești iar toți cei prezenți, au primit în dar de la Arhipăstor, cărțulii de rugăciune și iconițe întru amintirea acestu-i măreț eveniment dar și pentru sporirea și întărirea credinței.

ÎPS Mitropolit Vladimir a felicitat pe Părintele paroh, de asemenea și pe enoriașii Sfintei Biserici pentru munca depusă în această parohie, încurajându-i ca și în continuare să fie trup și suflet pentru bunăstarea Sfintei Biserici – locul de bucurie a sufletului.

La rândul său, Preotul paroh, Arhimandritul Gheorghe (Croitor) a mulțumit Întîistătătorului pentru Sfânta liturghie și grija ce o are față de această parohie și că în continuare, cu dragoste vor rămâne smeriți ascultători ai Sfintei Biserici Ortodoxe din Moldova.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor