ÎPS Mitropolit Vladimir a primit în audiență la Reședința mitropolitană un grup de cadre manageriale din Gimnaziul ,,Ion T. Costin” din Ghidighici și IPLT ,,Hyperion” din Durlești

535

Marți, 07 iunie 2022, ÎPS Mitropolit Vladimir a primit în audiență la Reședința mitropolitană un grup de cadre manageriale din Gimnaziul ,,Ion T. Costin” din Ghidighici și IPLT ,,Hyperion” or. Durlești pentru oferirea distincțiilor bisericești în semn de recunoștință pentru activitatea sârguincioasă spre binele și întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Întâistătătorul a acordat cadrelor manageriale înalte distincții bisericești după cum urmează:

Instituția Publică Liceu Teoretic,,Hyperion

Tamara Pasat dir.- ,,Cuvioasa Parascheva gr. I ”

Iraida Pădureț, Moglan Natalia Moisei Veronica, dr. adj. ,,Sfânta Fericita Agafia de la Cușelăuca”

 

Gimnaziul ,,Ion T. Costin” din satul Ghidighici

Guțu Aurica dr.- ,, Sfânta Fericita Agafia de la Cușelăuca”

Ursu Violeta, Graur Tatiana dr. adj. ,,Sfânta Fericita Agafia de la Cușelăuca”

Vasile Manică pr. profesor de religie- Gimnaziul ,,Ion T. Costin”, Ghidighici și IPLT ,,Hyperion” or. Durlești  ,,Cuviosul Paisie Velicicovski”, gradul II

 

Mitropolitul a reiterat importanța religioasă, culturală și socială a disciplinei religia pentru societatea noastră, mulţumind totodată cadrelor manageriale pentru aportul incontestabil în promovarea valorilor moral-religioase în mediul educațional şi şi-a exprimat speranţa pentru o colaborare cu rezultate deosebite și în continuare și un parteneriatul viabil dintre biserică-școală.

La rândul lor doamnele Tamara Pasat și Guțu Aurica și-au exprima profunda recunoștință pentru grija părintească și au accentuat importanța pregătirii cadrelor didactice calificate pentru a avea rezultatele scontate din parteneriatul BISERICĂ-ȘCOALĂ.

Sectorul mitropolitan studii,

Sursa: mitropolia.md


Articole postate de același autor
2259

Sfântul Apostol Toma, unul din cei 12 Apostoli, care a propovăduit Evanghelia în India

Sfîntul Apostol Toma, care se numeşte Geamăn, era din Paneada, cetatea Galileii. Iar cînd Domnul nostru Iisus Hristos era pe pămînt cu oamenii şi umbla prin cetăţi şi sate învăţînd popoarele şi tămăduind toate suferinţele, atunci Toma, auzind propovăduirea Lui şi văzîndu-I minunile, s-a apropiat de El cu osîrdie şi umbla după El, nesăturîndu-se de […]