Interviu cu Episcopul Ioan al Sorocii: „Menirea Bisericii este cea de evanghelizare”

1242

Despre relațiile Bisericii Ortodoxe din Moldova cu mass-media și societatea portalul „Tradiția” discută cu episcopul de Soroca Ioan (Moșneguțu), vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. În cadrul mitropoliei Preasfinția Sa coordonează acest sector de activitate a Bisericii.

– În mass-media scrisă, în internet apar învinuiri de la unii politicieni și experți la adresa preoților din cadrul Mitropoliei Moldovei, precum că ei ar susține războiul din Ucraina, că s-ar fi pronunțat, chipurile, pentru continuarea acestui război. Pe cât de întemeiate sunt aceste învinuri?

– Învinuirile acestea sunt absolut nefondate și chiar dacă există unii preoți cu păreri similare, atunci politicienii și experții de care vorbiți nu ar trebui să sară cu insinuări la adresa întregii Mitropolii, ci să aibă discernământul necesar și capacitatea de a distinge opiniile personale, pe care le regretă și Mitropolia însăși, de poziția întregii Biserici Ortodoxe din Moldova.

Totodată, țin să menționez că Biserica nu impune preoților un anume punct de vedere și nu pune nimănui călușul în gură în acest context social sau în oricare altul, dar ar fi excelent ca fiecare preot în parte să vorbească doar în trezvia pastorală a conștiinței și corelând totdeauna cele spuse cu litera și duhul Evangheliei.

– Tot mai des răsună voci din mediul politic care cer de la Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove să se înscrie în corul celor care acuză Rusia de războiul din Ucraina, care doresc ca Biserica din Moldova să se desprindă de Patriarhia Moscovei. Cum le-ați putea răspunde autorilor unor asemenea cerințe?

– Slujirea Bisericii nu este nicidecum reacționarea la tot ce răsună în mediul politic, menirea ei fiind pentru totdeauna aceea de evanghelizare. Or, această misiune Biserica o poate prelungi chiar și în acest context atroce. Nu s-au epuizat posibilitățile și mijloacele prin care Mitropolia Moldovei să poată continua propovăduirea postulatelor evanghelice, rămânând încadrată în Patriarhia Moscovei.

Nu este, de altfel, pentru prima dată, când asupra Bisericii se îngroașă norii și nici când nimerește între ciocanul dinafară și nicovala dinăuntru. Pe de o parte, este, iată, nicovala afirmațiilor nechibzuite ale unor slujitori, iar de cealaltă – ciocanul acelora care caută prilej să lovească în Trupul Bisericii.

Nădăjduim în mila iertătoare a lui Dumnezeu, care călăuzește corabia Bisericii printre iceberg-urile istoriei omenești și îndeamnă ca cei dinăuntru să nu cadă, iar cei dinafară să urce, ca să nu se piardă niciunul în vâltoarea timpurilor grele.

„Să stăm bine, să stăm în pace!” – acesta este îndemnul Bisericii pentru toți.

– Astăzi, din păcate, mass-media din Republica Moldova este în mare parte – să-i zicem așa, mai delicat – neprietenoasă în raport cu Biserica Ortodoxă din Moldova. În opinia Preasfinției Voastre, care ar fi căile de normalizare a relațiilor Bisericii cu mass-media?

– În societatea noastră secularizată, unele mijloace de comunicare în masă încearcă să ofere publicului programe sau publicații care să răspundă anumitor „nevoi” sau „cereri” ale consumatorilor sau beneficiarilor informației, ceea ce de foarte multe ori contribuie la îndepărtarea de Biserică și de valorile evanghelice a multor persoane, creând astfel un indiferentism religios și social.

De asemenea, constatăm cu regret, că multe din canalele mass-media nu mai reprezintă un factor cu rol formativ în societate, în sensul ziditor al cuvântului, ci deseori contribuie la relativizarea și diluarea noțiunilor și normelor fundamentale ale credinței și moralei creștine.

Adeseori, prin aceste mijloace de informare sunt prezentate vădit exagerat și tendențios unele evenimente sau știri din viața și activitatea Bisericii, căutând să se facă senzație pe baza unor false și neîntemeiate speculații la adresa slujitorilor ei.

Pe lângă acestea putem menționa și dezinteresul majorității jurnaliștilor de a oferi o informație precisă sau de a se documenta prealabil cu privire la învățătura de credință, canoanele și regulamentele bisericești, asupra istoriei, realităților și nevoilor sau provocărilor actuale ale Bisericii noastre.

Dincolo de toate acestea, atitudinea Bisericii față de aceste mijloace de informare în masă rămâne a fi una pozitivă și plină de optimism, fiind deschisă mereu spre colaborare cu toate organele mass-media și expunându-și, de fiecare dată când i se cere, poziția cu privire la problemele cele mai actuale şi cele mai dureroase ale societății noastre.

– Încă acum nu demult televiziunea publică Moldova-1 transmitea în direct slujbele duminicale de la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău, însă de la un timp aceste transmisiuni au încetat. Care ar fi cauza, de ce mai ales acum, când au venit vremuri tulburi, când multor oameni le este frică de faptul că războiul ar putea veni și peste noi se produce în mod artificial această înstrăinare a societății de Biserică? În folosul cui servește o asemenea înstrăinare?

– Instituția mitropolitană are o veche și frumoasă colaborare de peste 3 decenii cu Televiziunea publică Moldova-1, în cadrul căreia au fost realizate până în prezent sute de emisiuni, transmisiuni și materiale catehetice și ziditoare de suflet, răspunzând astfel solicitării și nevoilor credincioșilor noștri de a cunoaște și trăi potrivit regulilor fundamentale ale credinței noastre strămoșești, cât și de a fi informați și documentați cu privire la evoluția evenimentelor ecleziastice din țara noastră.

Acest lucru s-a evidențiat în mod deosebit în perioada pandemiei Covid-19, când televiziunea publică Moldova-1 a transmis cu regularitate și foarte profesionist atât slujbele săvârșite la Catedrala mitropolitană din capitală, cât și alte conținuturi, care au reflectat evenimentele legate de viața, istoria și activitatea social-filantropică și misionară a Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Observăm și noi, cu regret, în ultimul timp micșorarea numărului de transmisiuni ale slujbelor bisericești, fapt conștientizat și sesizat și de sute de credincioși din țara noastră, care ne-au transmis mesaje de solicitare în acest sens, cerând ca Sfintele Liturghii în zilele de duminici și sărbătorile mari să fie transmise anume de la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din capitală, care reprezintă centrul spiritual și monument de primă importanță al Ortodoxiei din țara noastră.

– Ce părere aveți despre tineretul de azi? Cum se îmbină aceste doua elemente tineretul și credința?

 Îi îndemnăm pe tinerii noștri să nu se lase provocați de plăcerile cu care lumea de astăzi îi cucerește, ci să urmeze viața în Biserică. Pentru că duhul lumii este foarte desfrânat și destrăbălat, și foarte ușor te poți îndepărta de credinţă și de Biserică și să cazi în păcate mari, precum desfrânarea, consumul de droguri ș.a. Această lume omoară sufletele tinerilor cu depravarea, ateismul şi şomajul, iar trupurile cu drogurile.

Cunoaștem că tinerii caută să trăiască viaţa intens, însă să nu uite că ea trebuie mai întâi trăită în adevăr; iar Adevărul e numai în Biserică, după cuvântul Domnului Hristos: „Acela ce iubeşte lumea, se pierde. Nu iubiţi lumea şi cele ale lumii!”

– Ce putem sa facem astăzi ca să se instaureze pacea în lume?

– Pacea lumii este strâns legată de pacea lăuntrică a fiecăruia din noi și izvorăște din aceasta. Ea este rod al harului și locuiește în inimile curate și smerite, pe care nu o pot aduce nici congresele, nici alte organizații de orice gen. În aceste vremuri grele, trebuie mai întâi ca fiecare din noi să căutăm pacea cu cei din jurul nostru, și apoi cu toată lumea. Pentru că acolo unde domnește pacea între oameni acolo există întotdeauna loc și pentru Dumnezeu. E necesar, deci, să ne rugăm sincer și cu umilință lui Dumnezeu pentru pacea lumii, dar în același timp să fim și făcători de pace.

– Preasfințite episcop Ioan, vă mulțumim pentru interviu.

Realizat de Inga Dohotaru

Sursa: traditia.md


Articole postate de același autor
811

Intrarea Maicii Domnului în Biserică serbată la catedrala arhierească din Soroca

În ziua prăznuirii Intrării Maicii Domnului în Biserică, 4 decembrie 2021, Preasfințitul Ioan, Episcop de Soroca a săvârșit Sfânta Liturghie în catedrala arhierească din municipiul Soroca. Cu prilejul sărbătorii, PS Ioan a mângâiat credincioșii cu o predică de suflet, închinată Intrării în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. La final, Episcopul Sorocii împreună cu soborul […]