Întâlnire de suflet cu scriitorul Spiridon Vangheli

Întâlnire de suflet cu scriitorul Spiridon Vangheli

1532

Şcoala Primară ,,Spiridon Vangheli” din or. Ungheni a fost în vizită pentru o întîlnire de suflet cu aspect cultural, scriitorul Spiridon Vangheli, însoţit de domnul Dumitru CHIRTOACĂ, colaborator al revistei pentru copii ,,Alunelul”. Domnia sa a fost prezent în instituţia menţionată de a le împărtăşi copiilor gîndurile şi trăirile sale frumoase legate de copilărie, lucruri care i-ar face pe copii mai buni, mai creativi, mai înţelepţi, mai ascultători şi nu în ultimul rînd mai credincioşi. De asemenea domnia sa a venit de a aduce în dar bibliotecii din şcoala menţionată, un set de cărţi scrise de el, cărţi care vor îmbogăţi nu doar biblioteca şcolii, ci vor îmbogăţi şi arialul de cunoaştere a elevilor, întru cît aceste cărţi au fost oferite cu nădejde că vor fi citite cu mult drag de copii.

La această întrunire, cu binecuvîntarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a fost prezent ca reprezentant al Episcopiei, Protoiereul Ştefan RÎMBU, preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii Culturale. În cuvîntul oferit prot. Ştefan a menţionat la adresa marelui scritorului, următoarele: Episcopia de Ungheni şi Nisporeni vă aduce cele mai înalte cuvinte de apreciere şi de preţuire pentru osteneala domniei voastre prin scrierea cărţilor ce v-au făcut să fiţi un scriitor consacrat al copiilor. Vă suntem profund recunoscători pentru faptul că prin scrierile domniei voastre aţi făcut ca, nu doar literatura ţării noastre să fie mai frumoasă şi mai bogată, ci şi copilăria atîtor oameni să fie mai frumoasă prin citirea întîmplărilor hazlii relatate în cărţile pe care le-aţi scris, cărţi care unele din ele au fost apreciate nu doar la noi în ţară, ci şi peste hotare, întru cît unele din ele au fost traduse în 38 de limbi. Dincolo de faptul că sunteţi un scriitor atît de notoriu, este lăudabil faptul că aveţi o smerenie deosebită deoarece aţi menţionat de atîtea ori că nu aţi privit nici odată copilul de la înălţime. Tematica multor scrieri de ale domniei voastre sunt foarte apropiate de teologia profundă, deoarece aşa cum menţionează şi mulţi critici literari, cuşma lui Guguţă este o preînchipuire a sufletului creştin, căci aşa cum în cuşma lui Guguţă încăpeau în ea toţi oameni satului cu tot ce era, la fel şi suletul creştinului adevărat cuprinde şi adăposteşte prin dragoste pe toţi oamenii indiferent cine ar fi ei. De asemenea Coliba albastră descrisă de Dvs, este o prefigurare a bisericii creştine. Dacă G. Vieru a fost numit ,,un Eminescu al Basarabiei”, atunci Dvs pe bună dreptate puteţi fi numit ,,un Creangă al Basarabiei”.

Întru cît cartea face parte integrală din viaţa Dvs, Episcopia de Ungheni şi Nisporeni vă oferă ca un dar în semn de recunoştinţă 2 icoane în formă de carte. Vă oferim acest dar cu nădejdea că Iisus Hristos şi Maica Domnului vă vor întări, ocroti şi ajuta ca şi mai departe să faceţi lucruri frumoase şi plăcute, atît spre bucuria oamenilor, cît şi spre slava lui Dumnezeu.

În încheiere atît Scriitorul Spiridon VANGHELI, cît şi administraţia şcolii, prin persoana Doamnei Anastasia ALEXA, director al şcolii menţionate, au adus mulţumiri Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni atît pentru darul oferit cît şi pentru interesul Episcopiei cel prezintă faţă de cultură.

Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni


Articole postate de același autor
1055

Seri duhovnicești la biserica USM; invitat: Arhim. Iov (Cristea)

„Sfaturile Sfinţilor Părinţi pentru tineri,” este tema conferinței zilei de miercuri,  19 octombrie 2016, ora 18.00, de la Biserica «Întâmpinarea Domnului» din incinta USM.  Invitatul acestei seri este arhimandritul Iov (Cristea), nevoitor ai mănăstirii Curchi şi un bun prieten al Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din Moldova. Sunt invitaţi toţi doritorii!