În ziua prăznuirii Sfântului Duh, PS Siluan, Episcopul Orheiului, a liturghisit la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

589

Iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă… (Rom. 5,5)

Luni, 13 iunie 2022, în ziua prăznuirii Sfântului Duh, cu binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârşit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău. Preasfinței Sale i-a coliturghisit soborul de slujitori ai Catedralei.

A doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi.

Duhul Sfânt este „Domnul de viaţă făcătorul”, este Cel ce pregăteşte creaţia pentru a veni la viaţă. „Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor” (Facere 1, 2). El S-a pogo­rât în ziua Cincizecimii peste Sfinţii Apostoli, dând naştere Bisericii şi sfinţind prin Sfintele Taine pe toţi cei ce devin creştini prin Botez. Numai unde suflă Sfântul Duh se naşte viaţă şi viaţa cea nouă (Ioan 3, 6 şi 8: „Ce este născut din trup, trup este şi ce este născut din Duh, duh este… Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine, nici încotro se duce. Astfel este cu oricine e născut din Duhul”). „Duhul este Cel ce dă viaţă” (Ioan 6, 63) şi Cel care a grăit prin proroci. Adică a pregătit neamul omenesc pentru venirea lui Hristos. El, Duhul Adevărului, ne călăuzeşte la tot adevărul (Ioan 16, 13).

Teologul Paul Evdochimov a surprins foarte frumos rolul prezenţei şi lucrării Sfântului Duh în creaţie, amintind despre cea de-a treia Persoană a Sfintei Treimi ca fiind Duhul frumuseţii. Lucrarea Sa, ca Duh al frumuseţii, reprezintă o poezie fără cuvinte. Evanghelia Duhului Sfânt este una vizuală, contemplativă. Când Se descoperă, este „degetul lui Dumnezeu“ care zugrăveşte icoana Fiinţei cu Lumina necreată. Astfel, lumina harului Sfântului Duh călăuzeşte întreaga noastră viaţă pământească.

 „Dacă vom câştiga în însăşi inima noastră sfinţenia Duhului Sfânt, dacă vom pune în vasul nostru comoara aceasta cerească şi dacă vom aşeza o ireproşabilă rânduială în toate pornirile, prin harul lui Dumnezeu, numai aşa ne vom învrednici de bucuria bunătăţilor veşnice împreună cu Hristos în vecii vecilor” (Sf. Macarie Egipteanul)

Sursa: manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
1850

Nu trăi tu în locul copilului tău!

Pentru a respecta libertatea copilului tău, trebuie să înţelegi şi să admiţi faptul că el este o altă fiinţă decât tine. Nu trăi tu în locul copilului tău. Nu transfera visurile şi dorinţele tale asupra copilului tău. El este o altă fiinţă, cu propriile-i visuri şi dorinţe. Nu-ţi înăbuşi copilul. Lasă-l să respire liber!   […]