În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, PS Siluan, Episcop de Orhei, a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Curchi

847

În Duminica a XVII-a după Cinzecime și după Praznicul Înălțării Sfintei Cruci, 18 septembrie/1 octombrie 2017, PS Siluan, Episcop de Orhei, Vicar al Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove și Egumen al Sfintei Mănăstiri Curchi, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica centrală a mănăstirii Curchi cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, în prezenţa mulţimii credincioşilor.

În această duminică, la Sfânta Liturghie am ascultat cu toții pericopa evanghelică în care s-a vorbit despre femeia cananeeancă, care a venit la Mântuitorul şi L-a rugat stăruitor să vindece pe fiica ei care era stăpânită de diavol.

Aceasta reprezintă un exemplu vrednic de urmat de către toţi părinţii vremurilor noastre care trebuie să se roage permanent pentru copiii lor. Să se roage nu numai pentru tămăduirea lor de bolile trupeşti, ci mai ales de bolile lor sufleteşti, care devin din ce în ce mai multe, mai mari şi mai grele. Să nu înceteze părinţii a se ruga „Doctorului sufletelor şi al trupurilor”. Rugăciunile fierbinţi către Dumnezeu, rugăciunile stăruitoare şi grija deosebită faţă de proprii lor copii i-ar îndepărta pe aceştia de microbul răutăţii pe care îl seamănă vicleanul în sufletele lor ca să-i robească prin păcat.

Sunt numeroase cazurile când rugăciunile părinţilor au întors la căinţă pe fiii lor porniţi pe căile pierzării. Să ne amintim numai de Sfânta Monica, cea care prin rugăciunile ei fierbinţi către Dumnezeu a făcut ca fiul ei cel desfrânat şi înrăit în păcate să devină Fericitul Augustin.

Deşi se văd clar şi alte virtuţi la această femeie din evanghelie cum sunt: smerenia, răbdarea, rugăciunea, bunătatea, dragostea, Domnul laudă credinţa acesteia ca fiind izvorul tuturor celorlalte virtuţi. De aceea în relaţiile omului cu Dumnezeu credinţa este firul de legătură. Fără credinţă nu putem face nimic, iar Sfântul Apostol Pavel spune că „fără credinţă nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu” (Evrei 11,6).

Din soborul slujitor de astăzi au făcut parte părinții ieromonahi și ierodiaconi ai așezământului monahal.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul arhieresc al mănăstirii.

sursa http://manastireacurchi.md


Articole postate de același autor
926

Simpozion științific internațional la Cluj Napoca

În perioada 13-16 noiembrie 2016 Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, România, a organizat Simpozionul internațional de teologie, istorie, muzicologie și artă ”Educație și mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al tradiției”. Simpozionul, la care au participat ierarhi, preoţi, teologi, cadre didactice şi cercetători a fost structurat pe trei secţiuni: secţiunea de istorie, […]