Duminica Tomii sărbătorită la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski”

1203

Cuprinşi fiind de bucuria Sărbătorii Pascale, creştinii Catedralei Episcopale ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din or. Ungheni, l-au avut în mijlocul lor în cea de a doua duminică după Paşti, numită şi Duminica Tomii, pe ierarhul locului, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.

Preasfinţia Sa a fost întâmpinat călduros de creştinii Catedralei şi pelerinii veniţi de peste hotarele ţării la această slujbă arhierească.

Alături de Chiriarh la această sinaxă euharistică au participat Secretarul Episcopului, Arhidiaconul DOMETIAN (Redco), Eclesiarhul Catedralei, Ieromonahul PANTELIMON (Spînu), şi suita Ierarhului. În cadrul Sfintei Liturghii a fost citită pericopa evanghelică de la Ioan 20, 19-31, în care este relatată întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Sfântul Apostol Toma.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Preasfinţia Sa, evidenţiind învăţăturile cele mai importante din această pericopă scripturistică. Mesajul pe care Mântuitorul Hristos îl adresează Ucenicilor Lui şi lui Toma este acelaşi din ziua Învierii Sale: „Pace vouă“ (Ioan 20, 26). Chiar şi numai aceste cuvinte, spuse cu putere dumnezeiască, ar fi fost suficiente să le amintească lor de cuvântarea de la Cina cea de Taină, prin care El le făgăduise aceeaşi pace divină, singura în stare să depăşească nesfârşitele certuri şi diviziuni omeneşti: „Pace vă las vouă, pacea Mea dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu“ (Ioan 14, 27). Făgăduinţa de atunci se transformă acum într-un dar divin, menit să rodească necontenit în sufletele celor chemaţi la cunoaşterea lui Hristos şi la unirea tainică cu El. Mustrarea adresată lui Toma de Hristos Cel înviat i-a trezit celui dintâi glasul conştiinţei, recunoscând pe Domnul asemenea Mariei Magdalena. Mai mult însă, Toma va face dovada unei credinţe mărturisitoare prin cuvintele rostite cu toată fiinţa sa: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!“ (Ioan 20, 28). Avem în aceste cuvinte prima mărturisire de după Înviere a dumnezeirii lui Hristos, dar nu a unei dumnezeiri simple, ci a dumnezeirii întrupate, adică a Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, jertfit şi înviat, Care şi-a împlinit lucrarea de restaurare a omenirii, compromisă de păcat, dăruindu-i prin harul Său mântuire şi viaţă veşnică.

La final Episcopul împreună cu soborul de preoţi a săvîrşit Parastasul de obşte pentru cei adormiţi, care are o rînduială deosebită cu canonul învierii ce se săvîrşeşte doar la Blajini.

Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni


Articolul Precedent
Articole Asemănătoare
1107

În Duminica a II-a după Paşti, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la mănăstirea “Sf. Cneaz Vladimir” din Colincăuți

În Duminica a II-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma), Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la mănăstirea “Sf. Cneaz Vladimir” din localitatea Sa natală, comuna Colencăuți, raionul Hotin din regiunea Cernăuți. În timpul serviciului divin, Arhiereul a rostit la unison cu consătenii săi, Crezul și Rugăciunea […]

Articole postate de același autor
690

Fiecare dintre noi, este, mai mult sau mai puţin, nerecunoscător…

Fiecare om din lumea aceasta, fiecare dintre noi, este, mai mult sau mai puţin, nerecunoscător. Dumnezeu ne hrăneşte, ne îmbracă, ne apără, ne-a dăruit un înger păzitor. El ne hrăneşte cu Sfintele Sale Taine, cu Trupul şi Sângele Lui, a pregătit o mare împărăţie pentru noi, se împacă cu noi atunci când o luăm pe […]