Duminica a XXV-a după Cincizecime, la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chişinău

1464

În Duminica a XXV-a după Cincizecime, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar mitropolitan, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din mun. Chișinău.

În dimineața zilei, Preasfinția Sa, a fost întâmpinat călduros de către soborul de preoți ai sfintei catedrale în frunte cu chelarul Catedralei, Prot. mitr. Vadim Cheibaș, Secretar mitropolitan, care împreună cu enoriașii Catedralei au adus Bunului Dumnezeu laudă prin oficierea Dumnezeieștii Jertfe.

După citirea Sfintei Evanghelii în care s-a relatat pericopa despre Vindecarea femeii gârbove din Evanghelia după Luca, cap. 13, vv. 10-17, Preasfinția Sa,în cuvântul de învățătură pe care l-a rostit, a afirmat următoarele:

„Domnul Nostru Iisus Hristos văzând-o pe această femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputință și care era gârbovă, i-a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Prin această dezlegare, Domnul Hristos voia să arate femeii și celor ce erau cu El în sinagogă că orice neputință și orice durere trupească își are originea într-o cădere sufletească. Toate suferințele omenești sunt consecințele păcatelor săvârșite de noi, de aceea Domnul Iisus Hristos înainte de a o vindeca, o dezleagă de păcatele ei, și ca urmare acestei dezlegări femeia se vindecă de neputința sa. Omenește, cei care erau cu Domnul Hristos, ar fi trebuit să se bucure în acele momente că o femeie neputincioasă s-a vindecat de boala sa, și când ea îl slăvea pe Dumnezeu, vine mai marele sinagogii, zicând: Șase zile sunt în care trebuie să se lucreze; deci veniți în aceste zile și văvindecați și nu în ziua sâmbetei. Domnul Hristos nu a săvârșit o lucrare care să-i aducă un profit oarecare, ci s-a milostivit de această fiică a lui Israel care era de atâția ani chinuită”.

De asemenea, PS Siluan a îndemnat credincioșii să fie mai buni și mai milostivi, îndeosebi acum, în această perioadă de pregătire a postului pentru a întâlni cu sufletele curate slăvitul Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos: „Din această istorisire evanghelică putem spune că și noi atunci când venim la biserică, pelângă rugăciunea comună și participarea la Sfânta Euharistie, se cuvine să ne îndreptăm cu mintea spre durerea confraților noștri și să nu fim nepăsători față de necazurile și suferințele lor. Un bun creștin trebuie să arate mai întâi de toate gradul de înduioșire față de semenul său care este mai întâi de toate chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, în această duminică să-L rugăm pe Domnul Nostru Iisus Hristos să înmulțească credința noastră, să ne de-a putere ca nu doar formal să trăim după cuvintele evanghelice, și să-L chemăm pe Domnul ca să dezlege orice păcat și orice neputință și să întărească în noi credința, nădejdea și dragostea”, a menționat Episcopul de Orhei.

După Rugăciunea Domnească, creștinii care au primit dezlegare de la duhovnic prin Sfânta Taină a Mărturisirii, s-au învrednicit a primi din mâinile PS Episcop Siluan,Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.

La sfârșit, după săvârșirea Te Deum-ului de mulțumire, Preasfinția Sa a transmis mesajul de binecuvântare al ÎPS Părinte Mitropolit Vladimir, care în aceste zile se află în pelerinaj în Țara Sfântă, și tot în același timp Episcopul i-a felicitat pe toți cei prezenți la Sfânta Liturghie de astăzi, dorindu-le multă sănătate, belșug de bucurii duhovnicești și o săptămână frumoasă, după care la ieșire i-a binecuvântat pe toți cu arhiereasca Sa binecuvântare.

sursa http://mitropolia.md/


Articole Asemănătoare
3204

„HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT” | Noaptea de înviere la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

„HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT” – este salutul care a răsunat în această noapte luminată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău în timpul serviciului divin praznical săvârșit de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, căruia i-au coliturghisit secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, precum și un numeros sobor preoțesc. Alături […]

Articole postate de același autor
2143

Predica Sfântului Nicolae Velimirovici la Duminica a X-a după Rusalii

În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu, că este lunatec şi pătimeşte rău: de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă. Şi l-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: o, neam […]


Foto