Domnul cercetează dorurile inimii şi ştie pentru ce vă rugaţi

376

Unii mă învinovăţesc deseori, dar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa (Psalmul 37, 13). Să vă rugaţi pentru cei ce vă judecă. Să spuneţi: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!”, şi nu „miluieşte-l”, şi va fi în această rugăciune şi cel ce vă judecă.

Vă spune altul vreun necaz? Ştie Dumnezeu. Voi să vă deschideţi mâinile către Dumnezeu, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!”. Să-l faceţi una cu voi înşivă. Domnul cunoaşte ce îl chinuieşte în adânc pe acela şi, văzând iubirea voastră, grăbeşte spre ajutor. Domnul cercetează dorurile inimii. Ce spune Apostolul Pavel către romani? Iar Cel ce cercetează inimile ştie care este dorirea Duhului, căci după Dumnezeu El se roagă pentru sfinţi (Romani 8, 27).

Să vă rugaţi pentru curăţirea fiecărui om, ca să vă faceţi următori chipului îngeresc în viaţa voastră. Da, îngerii nu se roagă pentru ei înşişi. Eu aşa mă rog pentru oameni, pentru Biserică, pentru trupul Bisericii. În ceasul în care vă rugaţi pentru Biserică, vă izbăviţi de patimi. În ceasul în care slavosloviţi, se linişteşte sufletul vostru şi se sfinţeşte de către harul dumnezeiesc. Acest meşteşug vreau să-l învăţaţi.

 

(Ne vorbeşte părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Traducere din limba greacă de Ieromonah Evloghie Munteanu, Editura Egumeniţa, 2003,  pp. 224-225)


Articole postate de același autor
1461

Trăirea fără cununie ne îndepărtează de Dumnezeu şi ne apropie de cel rău

„Majoritatea din cei care au probleme în familiile lor, e din motivul că au trăit o vreme necununaţi”. (Cuv. Paisie Aghioritul).   Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, Trăim într-o lume care pare că a uitat valorile morale pe care societatea întreagă a fost clădită. Trăim într-o lume în care cel mai solid reper de […]