„Cugetați cele de sus și vă schimbați prin înnoirea minții”. Duminica a șasea după Cincizecime la Mănăstirea Suruceni

1215

„Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui, scoate cele rele…” (Luca 6, 45).

A șasea Duminică după Cincizecime a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne apropiem de Biserică, care este casa lui Dumnezeu, „cu inimă curată, în deplinătatea credinţei, curăţindu-ne prin stropire inimile de orice cuget rău…“ (Evr. 10, 22).

Evanghelia acestei Duminici, care ne vorbește despre minunea vindecării slăbănogului din Capernaum, ni-L prezintă pe Mântuitorul Hristos ca pe Cel Care ne cunoaște gândurile: „Iisus, cunoscând gândurile lor, le-a zis: De ce cugetați cele rele în inimile voastre?” (Mt. 9, 4). Evangheliile ne relatează despre pătrunderea de către Hristos în „inima” omului și citirea gândurilor și în alte fragmente: în discuția despre cererea unui semn din cer (Lc. 11, 17) sau în cazul scoaterii demonilor (Mt. 12, 25).

Gândurile noastre au o importanţă foarte mare pentru viaţa duhovnicească. Din calitatea lor reiese şi calitatea vieții noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că împărat nu este cel care stă în fruntea unui imperiu, ci cel care își stăpânește gândurile rele.

„Pentru ce cugetaţi rele? De ce nu cugetaţi cele bune? De ce căutaţi răul? De ce nu căutaţi binele? De ce vă bucuraţi de rău, şi nu de bine? De ce staţi lângă un izvor limpede şi aşteptaţi să curgă noroios? De ce vă uitaţi la soare şi aşteptaţi să se întunece? Scuturaţi-vă odată de obiceiurile acestea bolnave şi bucuraţi-vă de apa curată şi de soarele strălucitor!  Nici cel mai prevăzător doctor n-ar fi putut vorbi cu mai multă grijă pacienţilor săi greu bolnavi decât a vorbit Domnul nelegiuiţilor Săi prigonitori. ”Pentru ce cugetaţi rele în ini­mile voastre, când aţi putea să cugetaţi binele, să căutaţi binele, să vă bucuraţi de bine?”,  ne întreabă Sf. Nicolae Velimirovici.

Iar Sfântul Sofronie Saharov spunea că ”nici un gând nu se naşte şi nu trece prin minte fără urmări. Având gânduri bune veţi putea vedea în orice persoană pe care o veţi întâlni o fiinţă scumpă. În schimb, având gânduri urâte, faţa voastră, energiile voastre psihice vă vor irosi relaţiile şi vă vor afecta anturajul. Când harul este cu tine, nu mai vezi defectele altora; nu mai vezi decât suferinţele şi dragostea pentru fraţi.”

În cuvântul de învățătură, prot. mitr. Victor Ceresău a vorbit despre minunea vindecării slăbănogului, subliniind importanța credinței în viața duhovnicească. Dumnezeu, Care cunoaște inimile oamenilor, neputințele și durerilor lor, poate face minuni pentru fiecare dintre noi, dacă suntem uniți prin dragoste și dorință de a ne ajuta semenii.

„Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele…”

Sursa: manastireasuruceni.md


Articole postate de același autor
1058

Premierea învingătorilor Festivalului-concurs al obiceiurilor și cîntecului pascal “Trăim bucuria Învierii”, la Drochia

”Învierea Domnului este una dintre cele mai importante și mai frumoase sărbători ale creștinătății, ea are darul de a aduce familia împreună, iar acest festival care este în premieră la Drochia, vine să unească în jurul tradițiilor și obiceiurilor noastre pascale întreaga comunitate, iar aceste cântece de laudă aduse Mântuitorului Hristos sunt o adevărată bucurie […]