Cinstitul veşmânt al Domnului nostru Iisus Hristos (10/23 iulie)

1286

“…Împărţit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi…" (Evanghelia după Ioan, cap. 19, versete 23-24)

Este important să observăm, pe de o parte, că umanitatea neruşinată, reprezentată de elita evreilor şi de ostaşi sub comanda romanilor, L-au dezbrăcat pe Fiul lui Dumnezeu Care Se făcuse Om.

Pe de altă parte, Duhul Sfânt, inspirându-i pe autorii Noului Testament, ne spune că oamenii care  sunt botezaţi în Iisus Hristos sunt îmbrăcaţi în Hristos, adică în faptele dreptăţii Lui. (Galateni cap. 3, verset 27;  Coloseni cap. 3, versete 9-10; Apocalipsa cap. 3, verset 18 şi cap. 19, verset 8)

Omul înrăit, diabolic, Îl înjoseşte pe Iisus, dezgolindu-L.

Fiul lui Dumnezeu înomenit îl înalţă pe om, îmbrăcându-l în demnitate divină.

Dacă veşmântul Domnului nostru Iisus este “cinstit” de creştini înseamnă că ei încearcă într-un oarecare grad să-L cinstească pe Fiul lui Dumnezeu şi implicit faptele dreptăţii Lui cu care El îi îmbracă. Astfel creştinii vor să se deosebească de umanitatea neruşinată care L-a dispreţuit şi omorât pe Iisus.

Unde cinstesc creştinii veşmântul sau cămaşa lui Iisus, în sens propriu, literal?

În Rusia, la Moscova, începând din anul 1625, aşa cum a rînduit patriarhul Filaret, după ce a primit veşmântul de la şahul Abbas al Persiei, care la rândul lui l-a luat din Iviria (Georgia). Anual, la 10/23 iulie se face procesiune cu ea.

În Germania, la Trier (Trèves), începând din sec. IV, unde ar fi fost trimisă de Sfânta Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, episcopului Agricius. Germanii au emis în anul 1959 timbru poştal cu tunica sau cămaşa lui Hristos.

Cămaşa este expusă public periodic. Ultima dată a fost expusă în anul 2012, perioada 13 aprilie -13 mai.

În Franţa, la Argenteuil. În anul 800, Carol cel Mare ar fi primit-o de la împărăteasa Irina a Bizanţului, unde s-ar fi conservat de pe vremea împărătesei Elena, mama împăratului Constantin.  Carol a dat-o fiicei sale Theodrade, care era călugăriţă. Din anul 2005 au reînceput pelerinajele la Tunica de la Argenteuil.

Unde cinstesc creştinii veşmântul lui Iisus în sens spiritual?

Oriunde ei se dezbracă de omul cel vechi, al păcatelor, şi se îmbracă în cel nou, al dreptăţii creştine.

Acţiunea aceasta, de dezbrăcare-îmbrăcare, nu este doar un act “magic” făcut o singură dată la botez. Ci este un process declanşat la botez, continuând toată viaţa, vizând eternitatea. În cazul în care creştinii dispreţuiesc veşmântul primit de la Iisus, ei nu mai au posibilitatea să scape de  păcate, nerămânându-le decât “înfricoşata aşteptare a judecăţii…” (Evrei cap. 6, versetele 4-6 şi cap. 10 versetele 26-31)

 

Sursa: protopopiatavrig.blogspot.com


Articole postate de același autor
1096

568 de ani de la căderea Constantinopolului

Au trecut 568 ani de la căderea Constantinopolului, unul dintre evenimentele cruciale din istoria Europei. În ziua de 29 mai 1453, oștirile comandate de sultanul Mehmed al II-lea cucereau, printr-o ofensivă decisivă, Constantinopolul, după un asediu care a durat aproape două luni. După cucerirea Con­stan­ti­no­polului, una dintre primele iniţiative ale turcilor a fost invitaţia adresată […]


Foto