A trecut la cele veşnice a Prot. Mitr. Ioan Baleca, parohul bisericii „Sf. Ap. și Ev. Luca” din s. Peciște, r. Rezina

1559

Cu multă durere în suflet am aflat vestea trecerii din această viaţă pământească a vrednicului slujitor al Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova, Prot. Mitr. Ioan Baleca, parohul bisericii „Sf. Apostol și Evanghelist Luca” din s. Peciște, r-nul Rezina.

Iubit de cei din jur, Părintele Ioan reprezintă pentru noi, modelul de slujitor, înnobilat de virtuţi și daruri duhovnicești. Toată viaţa şi-a dedicat-o Bisericii lui Hristos, familiei și credincioșilor; fiind nu numai harnic, dar și foarte darnic, având o înţelegere profundă a rostului vieţii creștine.

Părintele Ioan va rămâne în istoria Bisericii și în amintirea noastră – un slujitor înțelept, râvnitor și cu o cumsecădenie deosebită.

În aceste momente de întristare şi doliu Vă aducem aminte cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Nu vă întristaţi ca cei care nu au nădejde; pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El“ (1 Tesaloniceni 4, 13-14).

În acest ceas de vremelnică despărţire până la Învierea cea de obşte, ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel înviat din morţi, să odihnească cu drepţii sufletul adormitului robului Său protoiereul Ioan, în lumina Împărăţiei Cerurilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit, iar familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au iubit şi preţuit să le dăruiască mângâiere şi întărire sufletească.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părinteşti condoleanţe pentru familia îndurerată,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

***

Sfânta Liturghie și Slujba înmormântării va fi săvârșită cu binecuvântarea ÎPS Mitropolit Vladimir de către Episcopul Orheiului, PS Părinte Siluan, Vicar mitropolitan și Președinte al Sectorului Sinodal „Mănăstiri și viață monahală”, la biserica „Sf. Apostol și Evanghelist Luca” din s. Peciște, r. Rezina, sâmbătă, 13 octombrie 2018, ora 9.00.


Articole postate de același autor