1/14 septembrie – Indictionul sau Noul an bisericesc

874

La 1/14 septembrie începe noul an bisericesc. Tradiţia de a începe noul an în prima zi de toamnă era comună mai multor popoare biblice, căci recoltele anuale erau în hambare, iar oamenii se pregăteau pentru un nou an agricol. Dar Biserica ne arată că anul nou bisericesc are şi o profundă semnificaţie teologică.

După tradiţia iudaică, mai multe evenimente sunt legate de această zi: Arca lui Noe s-a oprit în muntele Ararat după încetarea potopului; Moise s-a coborât din Muntele Sinai cu Tablele Legii; în această zi s-a construit cortul mărturiei, în care a fost pus Chivotul Legii; a fost sfinţit templul lui Solomon şi tot în această zi arhiereul intra o dată pe an în sfânta sfintelor pentru a tămâia altarul. La începutul lunii septembrie, evreii aveau sărbătoarea corturilor, în amintirea celor 40 de ani pe care i-au petrecut în pustie înainte de a intra în pământul făgăduinţei.

Începutul anului nou bisericesc la 1/14 septembrie s-a stabilit pentru toată creştinătatea la Sinodul I Ecumenic de la Niceea. Românii numesc noul an bisericesc indictul sau indictionul, care înseamnă „arătare” şi „poruncă”. Acesta aminteşte de intrarea Domnului în sinagogă, când a citit cuvintele prorocului Isaia, ce vesteau trimiterea Unsului lui Dumnezeu către popor pentru a-i uşura suferinţa. Indictionul era de fapt o sărbătoare a Imperiului Roman. Atunci împăratul se arăta poporului, prezenta situaţia imperiului şi comunica diferite informaţii privitoare la viaţa publică. Tot la această dată se plăteau impozitele şi soldele soldaţilor pe anul ce trecuse.

Evanghelia zilei (Luca 4, 16-22) redă începutul activităţii publice a lui Hristos. În această zi a intrat Domnul Iisus în sinagoga iudeilor şi a citit din cartea lui Isaia: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsaţi şi să vestesc anul plăcut Domnului” (Luca 4, 18-19). Domnul Hristos le spune celor ce-L ascultau că profeţia s-a împlinit în El. Potrivit tradiţiei, Iisus a venit la Nazaret pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu la începutul toamnei. Biserica s-a asociat acestei tradiţii şi a pus începutul ciclului liturgic sau al slăvirii lui Dumnezeu în Biserică prin sfintele slujbe pe durata unui an în aceeaşi zi care aminteşte de începutul propovăduirii Domnului Iisus Hristos.

Sursa: parohiaserbanvoda.ro


Articole postate de același autor
1328

Intrarea în biserică a Maicii Domnului – începutul mântuirii neamului omenesc

Sărbătoarea Intrării în biserică a Maicii Domnului (numită în popor şi Vovidenia) aminteşte faptul aducerii cu evlavie, în biserica Legii vechi, adică în templul din Ierusalim, a copilei de trei ani, care avea să fie Maica Domnului nostru Iisus Hristos; întâi, pentru că acest fapt, atunci când s-a petrecut, s-a împlinit într-un chip minunat şi, […]


Foto