Zece lucrări ale Sfântei Împărtăşanii în viaţa credinciosului

2795
 În cinci rugăciuni care se citesc după ce ne împărtăşim sunt zece lucrări pe care le are Sfânta Împărtăşire în viaţa credinciosului. Eu am să amintesc aici nişte cuvinte din Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?

„Tămăduirea sufletului şi a trupului” este prima lucrare pe care o avem noi în vedere în această înşirare.

„Alungarea a tot potrivnicului”. Toată răutatea să fie alungată prin primirea Sfintei Împărtăşiri, primirea Trupului şi Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Împăcarea sufleteştilor mele puteri”. Este foarte mare lucru să ai linişte sufletească, să nu ai împotriviri în propria ta fiinţă, în propriul tău suflet.

„Luminarea ochilor inimii mele”. Un credincios trebuie să fie şi un om luminat.

„Credinţa neînfruntată”, adică să avem credinţa cea adevărată, credinţă care nu poate fi contrazisă de ceva, să avem credinţă ortodoxă.

„Dragoste nefăţarnică” faţă de Dumnezeu şi faţă de oamen

„Împlinirea înţelepciunii Tale”, adică să avem mai multă noi, cei care ne împărtăşim.

„Paza poruncilor Tale”, adică paza poruncilor lui Dumnezeu să fie în grija noastră.

„Adăugirea dumnezeiescului har şi plinirea Împărăţiei Tale.”

Arhimandrit Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire sufletească, Editura înţelepciuneAgaton, 2007, p. 350


Articole Asemănătoare
2074

Testul iubirii

Ne gândim adesea că e destul dacă recunoaştem existenţa lui Dumnezeu, că e destul să credem că El există. Dar nu-i aşa. Nu-i destul. Dacă avem doar această credinţă, nu suntem cu nimic mai presus decât diavolii, pentru că şi ei „cred şi se cutremură”. Ce ne trebuie în plus? Domnul ne-a spus-o clar: iubire. […]

Articole postate de același autor
1891

„De ce, Dumnezeule?”

O oarecare fiică duhovnicească îşi aduce aminte: Cu câţiva ani în urmă, în oraşul în care locuiam, unei familii i s-a întâmplat ceva ciudat. Soţia, în decurs de 4-5 ani, şi-a înmormântat soţul şi pe cei trei copii ai ei. Pe o fiică a ei a căsătorit-o cu câteva luni înainte de moartea sa. Deşi […]