Zece lucrări ale Sfântei Împărtăşanii în viaţa credinciosului

3041
 În cinci rugăciuni care se citesc după ce ne împărtăşim sunt zece lucrări pe care le are Sfânta Împărtăşire în viaţa credinciosului. Eu am să amintesc aici nişte cuvinte din Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?

„Tămăduirea sufletului şi a trupului” este prima lucrare pe care o avem noi în vedere în această înşirare.

„Alungarea a tot potrivnicului”. Toată răutatea să fie alungată prin primirea Sfintei Împărtăşiri, primirea Trupului şi Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Împăcarea sufleteştilor mele puteri”. Este foarte mare lucru să ai linişte sufletească, să nu ai împotriviri în propria ta fiinţă, în propriul tău suflet.

„Luminarea ochilor inimii mele”. Un credincios trebuie să fie şi un om luminat.

„Credinţa neînfruntată”, adică să avem credinţa cea adevărată, credinţă care nu poate fi contrazisă de ceva, să avem credinţă ortodoxă.

„Dragoste nefăţarnică” faţă de Dumnezeu şi faţă de oamen

„Împlinirea înţelepciunii Tale”, adică să avem mai multă noi, cei care ne împărtăşim.

„Paza poruncilor Tale”, adică paza poruncilor lui Dumnezeu să fie în grija noastră.

„Adăugirea dumnezeiescului har şi plinirea Împărăţiei Tale.”

Arhimandrit Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire sufletească, Editura înţelepciuneAgaton, 2007, p. 350


Articole Asemănătoare
4319

Rugăciunile părintelui Ilie Cleopa aduc ajutor pentru cei aflaţi în necazuri

Într-o zi a venit la Părintele Cleopa un credincios, plângându-se că i s-a furat calul. Părintele i-a spus să fie liniştit, căci la întoarcerea din călătorie îl va găsi în curte. Cum a ajuns acasă, omul şi-a găsit calul în ogradă şi a dat slavă lui Dumnezeu pentru ajutorul primit. Odată, o creştină care avea […]

Articole postate de același autor
3216

De ce unii soți sunt binecuvântați mai târziu cu copii?

Dumnezeu i-a făgăduit lui Avraam încă din tinereţe că îi va înmulţi seminţia, şi totuşi patriarhul a aşteptat ani de zile până i s-a împlinit făgăduinţa. Abia la vârsta de 80 de ani, când Avraam era bătrân, iar Sara era şi stearpă din fire, a venit Dumnezeu la stejarul Mamvri, vestind nașterea unui copil. S-ar […]


Foto