Zece lucrări ale Sfântei Împărtăşanii în viaţa credinciosului

2883
 În cinci rugăciuni care se citesc după ce ne împărtăşim sunt zece lucrări pe care le are Sfânta Împărtăşire în viaţa credinciosului. Eu am să amintesc aici nişte cuvinte din Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?

„Tămăduirea sufletului şi a trupului” este prima lucrare pe care o avem noi în vedere în această înşirare.

„Alungarea a tot potrivnicului”. Toată răutatea să fie alungată prin primirea Sfintei Împărtăşiri, primirea Trupului şi Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Împăcarea sufleteştilor mele puteri”. Este foarte mare lucru să ai linişte sufletească, să nu ai împotriviri în propria ta fiinţă, în propriul tău suflet.

„Luminarea ochilor inimii mele”. Un credincios trebuie să fie şi un om luminat.

„Credinţa neînfruntată”, adică să avem credinţa cea adevărată, credinţă care nu poate fi contrazisă de ceva, să avem credinţă ortodoxă.

„Dragoste nefăţarnică” faţă de Dumnezeu şi faţă de oamen

„Împlinirea înţelepciunii Tale”, adică să avem mai multă noi, cei care ne împărtăşim.

„Paza poruncilor Tale”, adică paza poruncilor lui Dumnezeu să fie în grija noastră.

„Adăugirea dumnezeiescului har şi plinirea Împărăţiei Tale.”

Arhimandrit Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire sufletească, Editura înţelepciuneAgaton, 2007, p. 350


Articole Asemănătoare
3369

Chemarea la Cina Împărătească în epoca bogaților săraci

Cei din afara Bisericii pentru care mesajul Evanghelic în finețea lui e o mustrare aspră ca niciodată, ba chiar și înșiși creștinii sunt tentați să creadă că cele pe care le auzim sau le citim în Evanghelie s-au învechit, si-au pierdut valoarea și trebuiesc modificate. Ele, însă, sunt atât de neschimbate și actuale, încât trebuie […]

Articole postate de același autor
1537

Unde sunt cei drepți care să salveze cetatea?

Psalmul 13 Zis-a cel nebun în inima sa: „Nu este Dumnezeu!” Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toţi s-au abătut, […]