Zece lucrări ale Sfântei Împărtăşanii în viaţa credinciosului

2545
 În cinci rugăciuni care se citesc după ce ne împărtăşim sunt zece lucrări pe care le are Sfânta Împărtăşire în viaţa credinciosului. Eu am să amintesc aici nişte cuvinte din Rugăciunea întâi de mulţumire după Sfânta Împărtăşire. Zicem către Domnul Hristos: „Dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletului şi a trupului, spre alungarea a tot potrivnicului, spre împăcarea sufleteştilor mele puteri, spre luminarea ochilor inimii mele, spre credinţă neînfruntată, spre dragoste nefăţarnică, spre împlinirea înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeiescului Tău har şi spre plinirea Împărăţiei cerurilor”, deci zece lucrări. Care sunt lucrările?

„Tămăduirea sufletului şi a trupului” este prima lucrare pe care o avem noi în vedere în această înşirare.

„Alungarea a tot potrivnicului”. Toată răutatea să fie alungată prin primirea Sfintei Împărtăşiri, primirea Trupului şi Sângelui Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

„Împăcarea sufleteştilor mele puteri”. Este foarte mare lucru să ai linişte sufletească, să nu ai împotriviri în propria ta fiinţă, în propriul tău suflet.

„Luminarea ochilor inimii mele”. Un credincios trebuie să fie şi un om luminat.

„Credinţa neînfruntată”, adică să avem credinţa cea adevărată, credinţă care nu poate fi contrazisă de ceva, să avem credinţă ortodoxă.

„Dragoste nefăţarnică” faţă de Dumnezeu şi faţă de oamen

„Împlinirea înţelepciunii Tale”, adică să avem mai multă noi, cei care ne împărtăşim.

„Paza poruncilor Tale”, adică paza poruncilor lui Dumnezeu să fie în grija noastră.

„Adăugirea dumnezeiescului har şi plinirea Împărăţiei Tale.”

Arhimandrit Teofil Părăian, Cum putem deveni mai buni. Mijloace de îmbunătăţire sufletească, Editura înţelepciuneAgaton, 2007, p. 350


Articole Asemănătoare
1715

Puterea deplină a credinţei stă în smerenia desăvârşită

Dumnezeu îi va descoperi treptat omului multe taine, căci orice lucru cere omul cu credinţă, Dumnezeu îl împlineşte. Trebuie numai să ne smerim. Smerenia deplină este desăvârşirea vieţii creştine. Desăvârşirea vieţii creştine nu stă în învierea morţilor, nici în facerea de minuni, nici în vindecarea bolnavilor şi a celor neputincioşi – puterea deplină a credinţei stă în […]

Articole postate de același autor
1792

Mândria este mama nesupunerii iar smerenia este izvorul ascultării

Pentru ca ascultarea şi supunerea să aducă pace, armonie şi fericire între oameni, e absolut necesar ca stăpânul casei, proiestosul bisericii sau împăratul vreunei cetăţi să asculte ei mai întâi de Dumnezeu şi să se supună întru totul voii Celui Atotputernic şi apoi să comande, potrivit poruncilor Domnului din cer. Mândria este mama nesupunerii iar […]