Trei feluri de a purta crucea

2445

Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Când ne-am închinat la Sfântul Mormânt, am văzut pe înspăimântătorul deal al Golgotei locul în care fusese înfiptă Crucea Mântuitorului Hristos. De-a stânga și de-a dreapta am observat locurile în care fuseseră crucile celor doi tâlhari. Numai trei cruci! Coborând în spatele Golgotei, pe un loc nisipos, ne-a fost indicat locul în care Sfânta Elena a descoperit crucile. Ea a descoperit trei cruci: Crucea Mântuitorului Hristos, crucea tâlharului pocăit și crucea tâlharului care a refuzat să se pocăiască.

Iubiților, și astăzi, noi oamenii purtăm trei cruci. Există o cruce a omului drept, a doua este crucea omului păcătos pocăit de păcatele sale, iar cea de-a treia este crucea omului păcătos lipsit de pocăință. Care dintre aceste trei cruci este mai ușoară?

Cruce înseamnă maritiriu și durere. Unul este martiriul omului drept, altul este martiriul păcătosului pocăit de păcatele sale și altul este martiriul păcătosului nepocăit. Care martiriu este mai ușor?

Cea mai ușoară cruce este cea purtată cu credință și nădejde. Cel mai ușor martiriu este cel pe care-l răbdăm cu aripile credinței și ale nădejdii.

Cei din primele două categorii înțeleg sensul suferinței, în timp ce oamenii celei de-a treia categorii nu-l pot înțelege.

Sfântul Nicolae VelimiroviciOmilii despre pocăință, dragoste și optimism, Editura Doxologia, Iași, 2016, pp. 82-83


Articole Asemănătoare
2263

Putem duce o viața creștină într-un mod foarte simplu

Putem începe viața creștină într-un mod foarte simplu. În primul rând, trebuie să începem cu credința, altfel spus, cu certitudinea că dacă este adevărat că suntem, singuri sau împreună, mădulare ale Trupului lui Hristos, tot ce se adeverește despre Hristos se poate adeveri și despre noi. Hristos ne-a încredințat că prin puterea Lui și a Duhului Sfânt […]

Articole postate de același autor
1288

Adunarea trimestrială a preoților din Protopopiatul Râşcani

În data de 19 iunie 2017, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, a avut loc adunarea preoților din cadrul protopopiatului Râşcani, convocată de către prot. mitr. Sveatoslav Ungureanu, protopopul bisericilor din această circumscripţie.  În cadrul adunării s-au abordat mai multe subiecte, printre care retrospectiva evenimentelor desfăşurate în perioada pascală. S-a discutat despre necesitatea […]


Foto