Stagiu de formare profesională continuă la disciplina Religie, organizat la Institutul de Ştiinţe sle Educaţiei

1696

În perioada 06-24 martie 2017, în cadrul catedrei Didactica Disciplinelor Şcolare, aria Curriculară Educaţie Socioumanistică, Arte şi Tehnologii, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, a fost organizat stagiul de formare profesională continuă la Religie.

În cadrul stagiului s-a pus accent pe dezvoltarea competenţelor profesionale la Didactica Religiei, Psihopedagogie şi Tehnologii informaţionale şi de comunicaţie în educaţie, din perspectiva formării competenţelor la elevi şi promovarea valorilor general-umane şi educaţionale în formarea personalităţii elevului. Dezvoltarea competențelor profesionale au vizat:

  • valorificarea strategiilor şi tehnologiilor educaţionale pentru realizarea calitativă a prevederilor curricula la disciplina Religie din perspectiva pedagogiei competenţelor şi a educaţiei creştin - ortodoxe;
  • aplicarea eficientă a metodologiei specifice educaţiei religioase;
  • valorificarea modelelor de proiectare didactică constructivistă;
  • proiectarea unui proces de predare-învăţare/evaluare interactiv, centrat pe formare de competenţe;
  • promovarea diverselor modalităţi de activizare a elevilor în cadrul lecţiei;
  • evaluarea rezultatelor şcolare în contextul pedagogiei competenţelor şi a specificului educaţiei religioase;
  • valorificarea legităţilor psihosociale ale educaţiei moderne;
  • promovarea diverselor modalităţi psihologice pentru eficientizarea procesului educaţional.

Pentru realizarea dezideratelor sus-menţionate, profesorii de Religie au avut oportunitatea de a participa la ore, susţinute de specialiştii IŞE: pr. dr. conf. O. Moşin, pr. drd. S. Boldirescu – modulul Didactica Religiei; dr. conf. R. Solovei şi lector universitar V. Vrabii – modulul Psihopedagogie; lector universitar A.  Pisău – modulul Tehnologii Informaţionale şi de Comunicaţie în Educaţie.

Un loc aparte în cadrul stagiului de formare profesională continuă l-a avut practica pedagogică, desfăşurată la Gimnaziul nr. 31 din mun. Chişinău, profesor V. Iordăchescu. Formabilii au asistat la două ore publice, subiectele lecţiilor fiind: Comportamentul micului creştin în locaşul sfânt, clasa a II-a şi Schisma de la 1054 – dezbinarea dintre Bisericile de Apus şi de Răsărit, clasa a VII-a.  De asemenea, profesorii de Religie aflaţi la stagiu au avut oportunitatea de a vizita Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, fiind impresionaţi în special de sălile de expoziţie cu icoane vechi, precum şi de alte exponate cu conotaţie religioasă.

Profesorii de Religie au vizitat capela ”Întâmpinarea Domnului”, USM, primind o donație de carte pentru instituția în care activează, precum și atelierul de creație al părintelui Savatie Baștovoi.

În anul 2017 Institutul de Științe ale Educației va organiza încă un stagiu de formare profesională continuă la Religie.

Rodica Solovei, dr. conf. univ., IȘE


Articole postate de același autor
1605

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni și ascultătoarea Agafia de la mănăstirea Cușelăuca acceptați de biserica ortodoxă pentru a fi canonizaţi

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni și ascultătoarea Agafia de la mănăstirea Cușelăuca, din Şoldăneşti, au fost acceptați de biserica ortodoxă pentru a fi canonizaţi. Viaţa şi activitatea celor doi a fost discutată în cadrul mai multor şedinţe la care au participat Patriarhul Kiril, Mitropolitul Vladimir şi Episcopul Petru de Ungheni şi Nisporeni. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a fost […]