Slujbă Arhierească în Duminica a III-a după Cincizecime la Catedrala Mitropolitană din Chișinău

1135

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, în Duminica a III-a după Rusalii, numeroși credincioşi au venit pentru a se ruga la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către Preasfințitul Siluan, Episcop de Orhei, Vicar Mitropolitan.

Alături de Episcopul Vicar a înălțat rugăciuni, Prot. mitr. Vadim Cheibaș – secretarul Mitropoliei Moldovei și chelar al Catedralei, precum și slujitorii sfântului lăcaș.

Pericopa evanghelică din Duminica a doua după Rusalii a fost citită de la (Ev. Matei 6, 22-33)

Zis-a Domnul: Luminătorul trupului este ochiul; dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul, cu cât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va disprețui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana şi trupul decât haina? Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus decât ele? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc, şi vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Pentru că după toate acestea se străduiesc păgânii; doar ştie Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi nevoie de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate acestea se vor adăuga vouă.

Mântuitorul Hristos – ne îndeamnă să nu ne încredem prea mult în ştiinţa şi puterea noastră, ci, căutând Împărăţia lui Dumnezeu, să ne bazăm pe darul ce vine, în mod sigur, de la Părintele luminilor (cf. Mt. 6, 33; Ic. 1, 17). Sfântul Ioan Gură de Aur, comentând textul Evangheliei de la Matei, ne atrage atenția că „n-am fost făcuți să mâncăm și să bem și să ne îmbrăcăm, ci să plăcem lui Dumnezeu și să dobândim bunătățile ce vor să fie”, adică să intrăm în Împărăția Sa.

Mântuitorul Hristos arată foarte limpede că aceste lucruri trecătoare nu trebuie văzute drept niște binecuvântări pentru care trebuie să săvârșim doar fapte bune ca să le dobândim, ci ele sunt doar niște trebuințe lumești, căci El mai apoi spune: Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă. În acest cuvânt, auzim lămurit care este diferența dintre un bun care trebuie să fie căutat ca pe un scop și o valoare care trebuie văzută drept cale sau mijloc. Bunul nostru final este, așadar, împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Sa.

Acest bun trebuie să-l căutăm și să ni-l transformăm într-un țel al nostru. Toate cele ce le săvârșim, întru acest scop să le facem. Dar totuși, pentru că în această viață ducem un război pentru a câștiga împărăția cerurilor și pentru că această viață nu poate fi întreținută decât dacă aceste necesități sunt satisfăcute, Hristos spune:toate acestea se vor adăuga vouă, dacă căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui. (Fericitul Augustin).

Concluzia Evangheliei de astăzi este cuprinsă într-o singură frază: „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Auzind acestea, „să fim nu numai auzitori, ci și împlinitori ai cuvântului” (Iacov 1, 22).

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul mixt al Catedralei Mitropolitane condus de dna dirijor Angela Angheni.

Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media


Articole postate de același autor
7460

Păzeşte-ţi inima de invidie: Gânduri pentru a treia săptămână a Postului Mare

„Fie ca inima ta să nu pizmuiască pre cei păcătoşi, mai bine fii mereu în frica Domnului.” (Pilde 23:17) 1. Eşti om botezat, adică curăţit de necurăţia dintru început şi plivit de buruiana cea străveche. Necurăţia cea dintru început şi  buruiana cea străveche au izvorât din păcatul cel dintru început şi străvechi al strămoşilor. Oare […]


Foto