Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul cinstit în parohia din s.Hîrbovăț, Anenii Noi

2687

La data de 9 octombrie biserica ortodoxă îl serbează pe Sfântul Apostolul și Evanghelistul Ioan Teologul. Cu aceată ocazie creștinii din satul Hîrbovăț, Anenii Noi au avut parte de o adevărată sărbătoare creștină, în cadrul căreia preotul paroh Petru Oltu a ținut să vorbească enoriașilor despre importanța Sfântului Apostol Ioan în propovăduirea Evangheliei și despre dragostea acestuia față de Mântuitorul.

″În ceata celor doisprezece Apostoli și ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Ioan nu-i o stea oarecare, ci un mare luceafăr al Bisericii lui Hristos care a propovăduit cu glas de tunet Sfânta Evanghelie în lume. ″ Hristos Domnul îl iubea pentru viața care o ducea apostolul în feciorie, pentru curăția și nevinovăția lui. ″Iar că Ioan iubea foarte mult pe Domnul, îl vedem de la Cina cea de Taină, când s-a culcat pe pieptul Lui, după cum singur spune în Evanghelia sa: Iar la masă era rezemat la pieptul lui Iisus unul dintre ucenicii Lui pentru care-l iubea Iisus. Deci Simion Petru i-a făcut semn acestuia și i-a zis: Întreabă cine este despre care vorbește. Și căzând acela astfel la pieptul lui Iisus, I-a zis: Doamne, cine este? (Ioan 13, 23-25)″. De aici se vede câtă îndrîzneală sfântă avea dumnezeiescul Ioan către Mântuitorul și câtă dragoste avea și Mântuitorul pentru Ioan, căci numai lui i-a descoperit multe taine dumnezeiești, dar și taina trădării lui Iuda vânzătorul. Așadar, acest preaiubit ucenic și Apostol Ioan, cu mare dragoste și râvnă a urmat lui Hristos în vremea sfintelor și înfricosatelor Sale Patimi, alături de câțiva alți apostoli.″

″Astăzi cinstim mutarea la viața veșnică a Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cel mai mare teolog al Bisericii numit de toți vulturul teologiei și Apostoulul dragostei. Să luăm aminte la învățăturile și faptele sale spre folosul nostru. Trei mari virtuți au încununat viața și sufletul apostolului Ioan: fecioria, dreapta credință și iubirea desăvârșită. El spune cel dintâi că Dumnezeu este dragoste. Dar nu este de ajuns să iubim numai pe Dumnezeu, ci să-i iubim și pe oameni , poruncă fără de care nimeni nu se poate mântui.″

Deasemenea, părintele Petru Oltu a ținut să reamintească enoriașilor despre cât de mult conta pentru apostoli să-l urmeze pe Hrisots și la câte renunțau din dragoste pentru El, făcând o paralelă cu jertfele pe care le fac sau nu le fac astăzi enoriașii pentru Hristos: ″ Cu frică de Dumnezeu și din iubire pentru Hristos, Apostolii lăsau mamă, tată, soțiile, copii și-l urmau pe Hrisos, și noi astăzi ne lăsăm familiile, părinți, frați, casa, țara și urmăm unui alt ″Dumnezeu″″,...″Dumnezeul″ nostru a devenit Banul! Iată ″Dumnezeul″ pe care îl urmăm noi astăzi! Credința noastră devine tot mai slabă, iar Biserica lui Hristos tot mai rar frecventată. Este scris că la vremea de apoi, Bisericile vor fi închise nu de către cei de sus, de către conducătorii poporului, ci de noi creștinii, prin nefrecventarea bisericii. Suntem datori să cunoaștem și să apărăm cu cuvântul și fapta dreapta credință. Să ascultați de Biserică și păstori, de preoții pe care vi i-a rânduit Hristos și nu de ″prorocii mincinoși″ și sectele care răstălmăcesc Sfânta Scriptură. Citiți mai ales  Noul Testament, rostiți zilnic Crezul, pe care sîntem datori sa-l știm pe de rost și duceți o viață de creștini adevărați. Să-l rugăm pe Mântuitorul să ne întărească în credință, în dragoste și viața curată, ca să ne învrednicim de viața veșnică. Amin. ″

A consemnat Victoria Botnari


Articole postate de același autor
5480

Nu bogăția te bagă în iad… ci nesimțirea față de Dumnezeu care ți le-a dat pe toate și nu știi să-i mulțumești…

Nu bogăția te bagă în iad, nu mâncarea, nu băutura, nu luxul.. ci nesimțirea ta personală, față de Dumnezeu care ți le-a dat pe toate și nu știi să-i mulțumești… Când lumina din noi devine întuneric este tocmai lipsa de cunoaștere a bunătății creatorului și a înțelepciunii față de darurile primite și dorința că noi […]