Sectorul Sinodal pentru Activitate Misionară, antisectară și antischismatică demarează dezbateri teologice cu cultele neoprotestante din Republică

2007

La inițiativa Părintelui Protoiereu Roman Pintilei, Parohul Bisericii Pogorârea Duhului Sfânt din s. Rădoaia r-l. Sângerei, cu Binecuvântarea ÎPS Vladimir și a PS Marchel, Episcop de Bălți și Fălești, în cadrul comunității evangheliștilor din localitate au demarat un șir de dezbateri teologice între ortodocși și cultele neoprotestante formate din baptiștii și penticostalii din localitate.

La discuții, din partea Bisericii Ortodoxe din Moldova, Părintele Paroh a fost însoțit de mai mulți membri ai Sectorului Sinodal pentru activitate Misionară, antisectară și antischismatică, cât și confrați din Eparhia de Bălți: Prot. Marcel Dodu, Prot. Serghei Vuluța, Prot. Vitalii Bibica, Prot. Arcadie Găleanu ș.a.

Discuțiile s-au axat pe subiecte ca: Taina Sfântului Botez, Nașterea din nou, Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură, Cinstitele Icoane, Pocăința. S-a stabilit și data ulterioarei întâlniri.

Îndemnăm preoții din cuprinsul Mitropoliei să inițieze discuții cu cultele neoprotestante doar în strictă cooperare cu preoții misionari din fiecare protopopiat, pentru a evita interpretările incorecte din partea unor culte.

Precizăm că Dl. Daniel Cristian Florea, fost preot ortodox din România, oprit de a sluji cele sfinte iar în rezultat abandonând Biserica Ortodoxă și care a participat în seara zilei de 23 martie la dezbaterile de la Rădoaia intenționat distrosionează Adevărul. Astfel D-lui insistă în pagina sa de Facebook, precum că ar fi fost invitat în R. Moldova de 10 preoți ortodocși, carecitez: ar fi interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este neadevărat. Afirmația în cauză este dovadă clară că unii membri ai cultelor neoprotestante nu sunt gata să se înarmeze cu Adevărul, care îi poate face vii, ci cu minciuna, al cărui tată este diavolul. D-lui a ajuns în R. Moldova la invitația liderilor cultului Baptist și Penticostal, ca rezultat a întemeirii Sectorului Sinodal pentru activitate Misionară, antisectară și antischismatică, în frica acestora de a nu afla oamenii Adevărul.

Notă informativă:  Nu pentru  a ne converti la baptism, nu pentru a ne converti la penticostali, nu pentru a ne converti la adventiști, nici la martori ni-am întîlnit zilele acestea cu evanghelistii din s. Rădoaia. Ci pentru că suntem preoți ortodocși și ne-am convertit la Hristos.

În zilele acestea cu îngăduința gazdei noastre a penticostalilor din satul Rădoaia, raionul Sîngerei și cu binecuvîntarea lui Dumnezeu, am venit să lămurim împreună că Ortodoxia nu este fiară apocaliptică, nici maimuță coborîtă din copac, ci că Ortodoxia ESTE UN MOD DE VIAȚĂ. Este o Biserică vie, o Biserică permanentă dispusă să vestească Evanghelia lui Hristos, să împărtășescă trupul și sîngele Mîntuitorului Hristos și să cheme la mîntuire poporul.

Sectorul Sinodal pentru Activitate Misionară, antisectară și antischismatică


Articole postate de același autor
1820

Învierea Domnului celebrată la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

„Hristos a Înviat! Adevărat a Înviat” – este salutul care a răsunat în această noapte luminată la Catedrala mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău în timpul serviciului divin praznical săvârșit de către Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, căruia i-au coliturghisit secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, precum și un numeros sobor preoțesc. Alături de sutele de credincioși care […]