Sâmbăta Dreptului Lazăr celebrată la mănăstirea „Învierea Domnului” din Chișinău

1670

Sâmbăta Dreptului Lazăr este prilej de bucurie duhovnicească pentru slujitorii şi enoriaşii Mănăstirii Doina din Capitală. Fiind amplasată în incinta cimititului „Sf. Lazăr”, adună mii de suflete rugătoare pentru cei care trec din această viaţă, zilnic săvârşindu-se slujbe pentru veşnica odihnă.

În dimineaţa zilei, ÎPS Mitropolit Vladimir, înconjurat de un sobor de preoţi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala cu hramul Învierea Domnului.

La Vohodul mic, clericii sfântului așezământ Prot. mitr. Nicolae Tudoreanu și Iereul Markell Tudoreanu au fost decorați de către Arhipăstor. Părintele Nicolae s-a învrednicit de medalia jubiliară „25 de ani de activitate a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova – Mitropolitul Vladimir”, iar părintele Markkel a primit binecuvântarea de a purta camilavcă.

În timpul serviciului divin diaconul Rodion Grosu a fost hirotonit în treapta de preot pe seama bisericii Înălțarea Domnului din s. Râșcana, r. Criuleni, totodată primind și prima decorație bisericească – Bedernița. Cu acest binecuvântat prilej, Mitropolitul a adresat nou-hirotonitului slujitor felicitări, însoțite de cuvinte părintești de învățătură și de luare aminte la cele ziditoare și de folos sufletului.

Pentru slujbă vrednică și devotată Bisericii, mai mulți ctitori și binefăcători au fost decorați cu ordine bisericești și diplome mitropolitane.

Ierarhul a mulţumit clericilor și celor care activează şi se nevoiesc în acest sfânt aşezământ, în special robilor lui Dumnezeu Pavel și Ecaterina Jardan, dorindu-le sănătate şi vlagă sufletească în îndeplinirea ascultărilor încredinţate.

La final, s-a săvârşit slujba litiei pentru slujitorii şi ascultătorii înhumaţi în preajma bisericilor, care au stat la fondarea şi construcţia acestor edificii sacre, după care Întâistătătorul a sfințit biserica mică recent renovată, cu hramul Sfântul şi Dreptul Lazăr.

Sursa: www.mitropolia.md


Articole postate de același autor
3899

Fii ca tine, fii cum ești!

Primește aluatul vieții și al persoanei tale ca pe un dar de la Dumnezeu, așa cum este el, cu bunele și mai puțin bunele lui, cu slăbiciuni și neputințe, cu tot, și acceptă că sunt ale tale. Apoi, mergi cu darul acesta la Sfântul Altar și încredințează-l Lui în timpul Sfintei Liturghii, după ce ai […]