Să ne încălzim credinţa prin primirea Sfintelor Taine

1077

Incălziţi credinţa în prezenţa lucrătoare în Sfintele Taine ale Însuşi Domnului şi Mântuitorului nostru Care, şezând în Cer, întru slavă, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, petrece aici în chip nevăzut şi binevoieşte a Se da în chip tainic, sub înfăţişarea pâinii şi vinului, celor credincioşi, pentru a-i pregăti de viaţa cerească. Plecând de la această credinţă şi contemplându-L în gând pe Domnul, Care va să vină din Cer să ne cerceteze, cu defăimare de sine  strigaţi, urmând pilda dreptei Elisabeta când a fost cercetată de Maica Domnului: „De unde nouă aceasta, că Însuşi Domnul vrea să vină la noi?”. Sau prin cuvintele prorocului David: „Ce este omul, că-l cercetezi pe el?”. Sau prin ale sutaşului: „Nu suntem vrednici să intri sub acoperişul nostru!”.

De la defăimarea de sine treceţi apoi la frica fiiască, care nu tulbură, ci aduce trezvie evlavioasă şi aşază duhul nostru în starea celor netrupeşti, care îşi ascund feţele, însă nu fug de la tronul lui Dumnezeu, ci doar strigă cu mare glas: „Sfânt, Sfânt, Sfânt!”. Căci, cu adevărat, Domnul este aici. Şi Domnul va intra în noi. Care suflet nu este gata să strige împreună cu Apostolul Petru: „Ieşi de la mine, că sunt om păcătos!”, de nu ar fi porunca Domnului, care a îndatorat această păcătoşenie, şi să caute şi să aştepte această cercetare a Domnului?

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Pregătirea pentru Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Predici la Triod,  Editura Sophia, Bucureşti, 2002, pp. 111-112


Articole Asemănătoare
5393

Trebuie să iubim smerenia şi să ne înarmăm cu răbdarea

Se cuvine să îndurăm totdeauna ceva cu mulţumire pentru Dumnezeu. Viaţa noastră este ca o clipă de veşnicie. De aceea, după cum zice Apostolul: Nu sunt vrednice pătimirile vremii de acum, faţă de slava care va să se descopere pentru noi (Romani 8, 18). De aceea, rabdă în tăcere când te întristează vrăjmaşul şi numai […]

    Articole postate de același autor
    941

    Praznicul Înălțării Domnului celebrat prin slujire arhierească la Catedrala Episcopală din Orhei

    În ziua înaltei şi marii sărbători a Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, PS Siluan, Episcop de Orhei și Vicar al Mitropoliei Moldovei, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie praznicală la Catedrala episcopală din municipiul Orhei, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”. Aici, Arhiereul a fost întâmpinat de către Prot. Mitr. Rodion Melnic și de enoriașii […]