Să avem „ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credin­ței”. Duminica a IX-a după Rusalii la Mănăstirea Suruceni

1122

Cel ce a zis mării taci, liniștește-te! (Mc. 4, 39) a potolit și gândurile care se zbuciumă în noi precum valurile. Nu apucăm bine să-L chemăm, și Cel Bun vine cu milă și îndurări și împlinește rugăciunea celui ce se roagă, și risipește norul întristării, și aduce în inimă lumină prin gândurile bune. Și ce nu face? Dacă și pentru noi S-a predat pe Sine până la moarte, încă moarte pe cruce, Cum nu ne va da toate împreună cu El? (Sfântul Teodor Studitul)

Duminica a 9-a după Rusalii a reunit în rugăciune obştea Mănăstirii Suruceni și credincioșii veniți pentru a participa la Sfânta Liturghie. Pericopa evanghelică a acestei Duminici relatează, în continuarea minunii înmulțirii pâinii și a peștilor din duminica precedentă, o altă minu­ne, și anume umblarea lui Hristos pe Marea Galileii în timpul unei furtuni și potolirea acesteia.

Credința sinceră în Dumnezeirea Mântuitorului Hristos poate deveni pentru noi șansa mântuirii, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul și vei crede în inima ta… te vei mântui” (Romani 10, 9). Așadar, în drumul vieții noastre către Împărăția lui Dumnezeu nu trebuie să ne lăsăm biruiți de furtunile, de vânturile și valurile ispitelor lumii, ci să avem „ochii ațintiți asupra lui Iisus, începătorul și plinitorul credin­ței” (Evrei 12, 2).

Vedem din pasajul evanghelic că Apostolul Petru, fiind purtat de credință, putea umbla pe apă, dar când s-a îndoit, a început să se scufunde, pentru că îndoiala aduce frica. La fel se întâmplă și cu mulți dintre noi, atunci când nu avem ochii sufletești îndreptați către Hristos, suntem biruiți de frică și de grijile lumii și ne afundăm în îndoială și necunoaștere.

„De ce, prietene, te îndoiești că mâna lui Dumnezeu e lângă tine? De ce nu dai slavă Lui în clipa primejdiei? Oare s-a îndoit Avraam când îl ducea pe fiul lui spre jertfire? Oare nu Dumnezeu l-a scăpat? Nu-L slăvea Iona pe Dumnezeu în burta chitului şi a fost scăpat? Cum nu s-au îndoit cei trei sfinţi tineri în cuptorul de foc şi credinţa lor i-a scăpat? Dar Daniel în groapă cu lei? Dar fericitul Iov, plin de răni şi de bube? Petru a fost slab, şi Domnul l-a întărit în credinţă. Şi între sfinţi mulţi au fost slabi la început, dar la sfârşit au fost tari”, – ne spune Sfântul  Nicolae Velimirovici.

Arhimandritul Zaharia Zaharou ne vorbește despre faptul cum trebuie să ne trăim credința: „Nădejde mai presus de orice nădejde” este definiţia credinţei prin care depăşim chiar şi acele obstacole ce par cu neputinţă de biruit. O asemenea credinţă adună toate gândurile şi toate puterile inimii noastre spre împlinirea unui singur scop: să ne luptăm până la moarte pentru a birui toate greutăţile cu ajutorul lui Dumnezeu. Şi trebuie să le biruim, căci de aceasta depinde mântuirea noastră. Acum inima omului este asemeni unui nod strâns legat în care se adună întreaga sa fiinţă, iar el atârnă totul de mila lui Dumnezeu. În felul acesta începem şi noi – cum spune Sfântul Apostol Pavel despre Avraam – să credem cu nădejde împotriva oricărei nădejdi.”

În cuvântul de învățătură, prot. mitr. Victor Ceresău a vorbit despre puterea credinței care reprezintă răspunsul nostru la chemarea lui Dumnezeu, menționând că umblarea pe mare a Mântuitorului și potolirea furtunii ne arată încă una din formele de manifestare a puterii și a tainei lui Hristos, dar și puterea adevăratei credințe în El.

Astăzi Biserica creștin ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. După săvârșirea Sfintei Liturghii a fost oficiată Taina Sfântului Maslu, Taină care, prin rugăciunile preoţilor şi prin ungerea trupului cu untdelemn sfinţit, împărtăşeşte credincioşilor harul dumnezeiesc pentru tămăduirea bolilor trupeşti şi sufleteşti, pentru iertarea păcatelor şi întărirea sufletului.

Obștea Mănăstirii Suruceni păstrează cu evlavie o raclă cu părticele din sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Sursa: manastireasuruceni.md


Articole postate de același autor
525

Dacă-L iubim pe Hristos, toate sunt uşoare

Dacă-L iubim pe Hristos, toate sunt uşoare. Eu n-am izbândit încă. Acum mă străduiesc să-L iubesc. La Hristos sunt toate; toate cele frumoase, cele sănătoase. Sufletul sănătos trăieşte darurile Sfântului Duh, care sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea (Gal. 5, 22-23). Omul lui Dumnezeu trăieşte încă şi toate câte […]