Rugăciunea stareților de la Mănăstirea Optina

324

Mănăstirea Optina – Sihăstria sau Pustia Optinei – este una dintre cele mai cunoscute aşezări de călugări din Rusia şi din întregul spaţiu răsăritean ortodox. În secolul al XIX-lea a fost considerată centrul spiritualităţii Bisericii Ruse. Tocmai de aceea, rugăciunile care se rostesc acolo sunt căutate şi rostite de comunităţile de creştini practicanţi.

Mănăstirea a devenit cunoscută prin faptul că acolo călugării au iniţiat o mişcare de reînnoire monahală în Rusia, bazată pe tradiţia isihastă. Aceasta presupune practicarea constantă şi consistentă a rugăciunii  inimii (“Doamne, Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul”) şi un mod de a trăi în pace şi linişte, într-o stare contemplativă.

Călugării de la Mănăstirea Optina au devenit cunoscuţi în întreaga lume, datorită vorbelor pline de înţelepciune. Printre aceştia se numără arhimandritul Moise de la Optina, egumenul Antonie de la Optina, ieroschimonahul Leonid de la Optina, ieroschimonahul Macarie de la Optina sau ieroschimonahul Ambrozie de la Optina.

Dacă obişnuieşti să-ţi începi dimineţile cu câteva minute de rugăciune, include şi aceste rânduri tâlcuite de călugării de la Mănăstirea Optina:

“Doamne, dăruieşte-mi să primesc cu linişte sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi.
Învredniceşte-mă să mă dau întru totul Sfintei Voiei Tale.
În tot ceasul astăzi, povăţuieşte-mă şi în toate mă sprijineşte.
Oricare vor fi veştile pe care le voi primi în timpul zilei, învaţă-mă să le primesc cu sufletul liniştit şi întărit în credinţa că peste toate este Sfânta Voia Ta.
În toate faptele şi cuvintele mele, Tu călăuzeşte-mi simţirile.
În toate întâmplările neaşteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine.
Învaţă-mă să fiu deschis şi înţelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovniceşti, pe nimenea amărând, pe nimenea întristând.
Doamne, dă-mi puterea să port osteneala zilei de astăzi şi toate întâmplările din vremea ei. Călăuzeşte-mi voia şi învaţă-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd şi să iert. AMIN”


Articole postate de același autor
2955

„Nimica sunt, nimica pot, nimica am”. Patru ani de la plecarea la Domnul a Părintelui Proclu

„Nimica sunt, nimica pot, nimica am”, erau cuvintele rostite adesea de Părintele Proclu, de la a cărui plecare la Domnul s-au împlinit patru ani. I le-ar fi spus un înger unui bătrân ca rețetă pentru mântuire, arată pustnicul în lucrarea „Lupta pentru smerenie şi pocăinţă”. Părintele a îmbrățișat viața monahală la vârsta de 12 ani […]


Foto