PS Siluan a oficiat Slujba de sfințire a Prestolului și Sfânta Liturghie în biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Dîșcova, raionul Orhei

1301

Credincioșii parohiei cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Dîșcova, r-nul Orhei, au trăit momente de bucurie și înălțare sufletească, sâmbătă, 29 septembrie 2018, prilejuite de vizita arhierească a PS Siluan de Orhei, pentru a oficia sfințirea Prestolului și a bisericii din localitate și Sfânta Liturghie prilejuită de acest frumos eveniment.

În dimineața zilei, Episcopul Orheiului a fost întâmpinat în fața bisericii de către un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu părintele paroh Prot. Dumintru Stepanenko, însoțit de credincioșii păstoriți, care i-au urat bun venit ierarhului bisericilor din Orhei.

După întâmpinarea arhiereului a urmat slujba de sfințire a noului Prestol și a bisericii, respectiv spălarea și ungerea Prestolului și toate cele prescrise în rânduiala slujbei de târnosire.

După rânduiala slujbei de sfințire, PS Episcop Siluan a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, fiind înconjurat de soborul slujitorilor veniți din parohiile învecinate din cadrul Vicariatului de Orhei, dar și din alte Protopopiate.

După Liturghia arhierească, Vlădica Siluan dimpreună cu clerul și poporul au oficiat înconjurul bisericii cu citirea pericopelor din Sfânta Evanghelie, după care a urmat Tedeumul de mulţumire.

Cu acest prilej de sărbătoare, PS Siluan a rostit un cuvânt de învățătură cu referire la importanța actului de sfințire a Sfântului Prestol și a bisericii, explicând totodată și sensurile duhovnicești ale pericopei evanghelice citite în cadrul Sfintei Liturghii.

De asemenea, Episcopul vicar mitropolitan a felicitat credincioşii parohiei cu ocazia acestui eveniment de referinţă din istoria localităţii, exprimându-şi speranţa că și pe viitor credincioșii din această localitate vor fi adunați împreună cu preotul în jurul Sfintei Biserici, participând în fiecare zi de duminică și sărbătoare la Jertfa euharistică adusă pe Sfântul Prestol ca mulțumire Domnului pentru toate binefacerile Sale.

Ierarhul a apreciat în adresarea sa osteneala şi efortul credincioșilor dimpreună cu parohul bisericii depuse cu multă jertfă şi dăruire în edificarea acestui sfânt locaș, arătând că cele reușite până în prezent nu sunt altceva decât o dovadă concretă a vredniciei localnicilor, iubitori de Biserică şi de Dumnezeu.

La rândul său, părintele paroh Dumitru a mulţumit Preasfințitului Siluan pentru bunăvoinţa și dragostea sa părintească de a împărtăşi bucuria evenimentului cu membrii acestei comunități, pentru îndemnurile părintești primite, dar şi pentru susţinerea morală pe care o oferă de fiecare dată.

La final, ierarhul Orheiului a transmis tuturor celor prezenți arhiereștile și părinteștile binecuvântări ale ÎPS Mitropolit Vladimir, dimpreună cu urările de bine și spor în întărirea și creșterea duhovnicească a acestei comunități ortodoxe.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul arhieresc al mănăstirii Curchi.

Sursa: http://manastireacurchi.md/


Articole postate de același autor
5444

„Cum să ne apărăm de satana și de toate uneltirile lui?“

„Cum să ne apărăm de satana și de toate uneltirile lui?“ Răspunsul este foarte simplu. De ce se teme satana și demonii lui? Este îndeobște cunoscut că satana se teme de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Înainte de a continua, să vă dau drept exemplu un fapt adevărat, întâmplat în mănăstirea noastră. În urmă cu ceva […]


Foto