Protecția patrimoniului bisericesc este un imperativ al timpului

3122

Patrimoniul bisericesc constituie una dintre cele mai reprezentative file din moștenirea culturală a omenirii. Păstrarea acestuia contribuie la o integritate mai rapidă și o conlucrare mai coerectă între societate și biserică. Discutăm despre valoarea și importanța conservării patrimoniului bisericesc cu prot. mitr. Emanuil Brihuneț, președintele Departamentului Mitropolitan ,,Arhitectură, Restaurare și Pictură Bisericească.’’

-Patrimoniul bisericesc reprezintă o continuitate a creștinilor dreptmăritori. Care este starea patrimoniului moștenit de la înaintașii noștri?

- Starea patrimoniului preluat de la înaintașii neamului nostru rămâne a fi una precară. Astfel, pe parcursul anilor biserica a avut numeroase pierderi ale inventarului liturgic prețios şi ale cărților sfinte, reconstrucții hazarde ale lăcaşurilor sfinte, topirea odoarelor prețioase etc., care au avut un impact negativ asupra evoluției ulterioare a bisericii ortodoxe din spațiul Moldovei. Din aceste motive, de datoria noastră ține protejarea şi conservarea, în temeiul unui cadru legislativ perfect şi corelat cu legislația în vigoare din țările europene, a autenticității bisericilor şi mănăstirilor, conservarea inventarului liturgic și restaurarea artistică.

-Ce puteți spune despre patrimoniul mobil vechi de care dispune biserica?

- Problema protecţiei patrimoniului bisericesc – vechiile edificii de cult, picturi bisericeşti, icoane şi cărţi sfinte, inventar liturgic preţios etc. – a fost o preocupare permanentă a autorităţilor ecleziastice, mănăstirile şi bisericile mari din ţară fiind veritabile fortăreţe unde se păstrau tezaure domneşti, princiare, nobiliare şi cele bisericeşti. În Basarabia această chestiune devine o necesitate majoră în primele decenii ale secolului al XIX-lea, când au fost emise o serie de circulare de ordin legislativ şi instituţional în vederea protejării monumentelor istorice, conacelor boiereşti şi edificiilor de cult de o deosebită valoare istorică şi artistică.

-Ce s-a păstrat din perioada sovietică, având în vedere că în această perioada patrimoniu bisericesc a avut de suferit considerabil?

- Multe dintre obiectele de inventar bisericesc s-au păstrat supraviețuind anilor de prigoană sovietică a bisericii doar prin grija şi credința enoriaşilor. În perioada sovietică exista un muzeu care se afla în biserica Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron, astăzi biserica Sfînta Teodora de la Sihla. O parte din inventarul acestuia a fost transmis Muzeului Național de Istorie, Muzeului de Artă și Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Actualmente, unul din obiectivele majore ale Bisericii ortodoxe din Moldova este protejarea patrimoniului bisericesc. Deseori măsurile de protecţie sunt neeficiente în lipsa unei legi funcţionale care ar viza nemijlocit patrimoniul bisericesc şi principalii săi proprietari – comunităţile parohiale, enoriaşii, instituţiile de cultură şi ştiinţă – principalii răspunzători în cazul distrugerilor, pierderilor şi devastărilor patrimoniului bisericesc din ţară. Noi suntem păstrătorii și moștenitorii patrimoniului ecleziastic, mobil și imobil, care trebuie repertoriat, valorificat și protejat, atât de intemperiile timpului, cât și de mâna nemiloasă a unui ateu lipsit de credință în Dumnezeu.

-Ce părere aveți despre necunoașterea valorilor simbolice și celor intrisece a patrimoniului cultural religios?

- Necunoașterea patrimoniului bisericesc nu este altceva decât lipsa de ceea ce înseamnă dimensiunea fundamentală a educației pentru frumos, pentru artă si pentru valori. Patrimoniul bisericesc este unul dintre cele mai bogate în spațiul nostru, pentru că unde nu ne-am duce, în ce localitate am intra în primul rând se vede câte o biserică. Pentru a fi cît mai cunoscut, slujitorii bisericii noastre ar trebui să vorbească în permanență enoriașilor despre valoarea și importanța patrimoniului bisericii noastre.

- În ce măsură un muzeu bisericesc contribuie la promovarea și păstrarea celor mai perene valori spirituale?

-Orice biserică este un muzeu, pentru că acolo există trecutul, prezentul și nădăjduim că și viitorul. Un muzeu este salvarea inventarului liturgic prețios al înaintașilor noștri și cunoașterea pe viu a tehnicilor temeinice folosite.

- Din cîte cunoaștem inițiați unele pregătiri pentru deschiderea unui muzeu. La ce stadiu sunt lucrările la moment?

-Pe parcursul a zece ani ne-am ocupat de documentare, care ar folosi în momentul organizării acestui muzeu. Cu binecuvântarea Înalt Preasfințitul Vladimir. Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove am primit acordul de a organiza această frumoasă lucrare pe teritoriul Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. La moment ne confruntăm cu lipsa unui spațiu pentru depozitarea, restaurarea și expunerea inventarului liturgic, dar nădăjduim în ajutorul lui Dumnezeu să reușim.

- Ce îndemn aveți către oamenii de bună credință?

-Îndemn pe toți enoriașii să devină fii ascultători ai Bisericii și cetățeni cu dragoste față de trecutul patriei noastre, pentru că nu întâmplător Mântuitorul nostru a voit să se păstreze sfintele lăcașe, pentru a arăta că avem o continuitate ca creștini dreptmăritori în acest spațiu. Este de datoria noastră de a restabili filă cu filă istoricul edificarii bisericilor, activitatea preoţilor care au păstorit pe parcursul anilor și să valorificăm aspectele istorice, arhitecturale şi artistice.

Maria Cucută- Rujină 


Articole Asemănătoare
3123

Iisus Hristos ieri şi azi şi în veci este Acelaşi

– Părinte, adesea se vorbeste despre “înnoire in Biserica”, ca şi cum Biserica îmbătrâneşte şi are nevoie de înnoire! – Da, a îmbătrânit!… Dar chiar şi cei care nu au evlavie, dar au puţină minte, nu sunt de acord cu înnoirile pe care le fac acum, ci caută să afle cel vechi. Nu-i mişcă deloc, […]

Articole postate de același autor
4086

Ajută-mă Iisuse, să trec al greutății prag

Din înaltul cerului, trimite-mi Doamne, mâna Ta cea tare, Că-s înconjurat în valuri și mă clatin rău pe mare. Când îngenunchez, Stăpâne, și ca să mă rog aș vrea Vin ispitele alături și mă-ncurcă-n mintea mea. Dar vino, Doamne, lângă mine, Când eu Te chem cu atâta drag, Ajută-mă, o, Iisuse, să trec al greutății […]