Prezență arhierească la ospățul euharistic din „Duminica lui Zaheu vameșul” la Mănăstirea Curchi

828

În „Duminica lui Zaheu vameșul” PS Părinte Siluan, Episcop de Orhei și Vicar mitropolitan a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica cu hramul „Sf. Ierarh Nicolae” a mănăstirii Curchi.

 În această duminică închinată mărturisirii de credinţă făcută de vameşul Zaheu, credincioşii s-au adunat în comuniune euharistică și de rugăciune la Sfânta Mănăstire Curchi.

La slujirea euharistică, Preasfinția Sa a fost înconjurat de soborul de diaconi și slujitori, viețuitorii și enoriașii așezământului monahal din bătrânii codrii ai Orheiului, care au pășit pragul mănăstirii spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște sufletească.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor cu binecuvântarea Egumenului mănăstirii, PC Pr. Arhim. Augustin, viețuitor al mănăstirii, a menționat următoarele: „Hristos, Arhiereul cel veșnic, văzătorul celor din interiorul sufletelor și cunoscătorul inimilor noastre, cunoscându-l pe acest vameș cu puterea dumnezeirii Sale și văzând dorirea sa de a se schimba, dar și strigătul sufletului lui, strigă către el: „Zahee, grăbește-te de te pogoară, că astăzi, mi se cade să fiu în casa ta“ (Luca 19, 5). Această frumoasă întâlnire a omului cu Dumnezeu-Omul Hristos, a produs rezultatul ca Zaheu, cel cunoscut de toți ca un mare păcătos și nedrept, să devină un om virtuos, iubitor de Dumnezeu și de semenii lui”.

În același timp, Părintele Arhimandrit a menționat în adresarea sa și scopul pentru care s-a rânduit de către Sfânta Biserică citirea acestei pilde în duminica de astăzi: „Sfânta noastră Biserică ne propune acum înainte de începutul perioadei Triodului spre meditare această pildă pentru a ne întări în îndrăzneala, dragostea și dorința noastră de a ne ridica din starea de păcat și înstrăinare de Dumnezeu, îndemnându-ne să nu deznădăjduim, ci ca și Zaheu vameșul, să îndrăznim și să alergăm la Domnul Hristos, Părintele nostru Iubitor și Milostiv care așteaptă și dorește ca toți să se întoarcă la El și să fie vii sufletește. Numai întorcându-ne cu pocăință adevărată la Dumnezeu ne vom bucura cu toții de marele dar divin al iertării, împăcării și mântuirii noastre pe care Domnul Hristos ni-l dăruiește și nouă astăzi prin Sfintele Taine ale Bisericii în chip neîntrerupt transmis prin succesiunea apostolică”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, pelerinii și enoriașii prezenți au primit sfaturile părintești și binecuvântarea PS Siluan, Episcopul Orheiului.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul arhieresc al mănăstirii.

sursa http://manastireacurchi.md/


Articole postate de același autor
6225

Care este calea cea mai bună de a-ți găsi un duhovnic?

  Care este calea cea mai bună de a-ți găsi un duhovnic? Pr. Mihail Iosu: Căutându-l, nu așteptând să vină el. Iarăși mă întorc la acel facil, pe care îl așteaptă mulți încercați și mai mulți nehotărâți. Fiți preocupați, întrebați, dați dovadă de un neastâmpăr constructiv. În loc să mergeți la distracții sâmbătă seara, faceți […]


Foto