Pastorala Preasfinţitului Anatolie, Episcop de Cahul şi Comrat, la Naşterea Domnului

2731

„ Și grăbinduse, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe Prunc culcat în esle” ( Luca 2,16 ).  

Iubiți întru Domnul, preacucernici și preacuvioși părinți, frați și surori!

          Este un mare dar a lui Dumnezeu, că noi sărbătorim Nașterea Domnului – venirea în lume a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care mai mult de două mii de ani în urmă, după voința Tatălui Ceresc, a părăsit Prestolul din ceruri, unde Heruvimii și Serafimii veșnic înalță slavă Sfintei, celei de o ființă și nedespărțitei Treimi cântând: „ Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot  plin e cerul și pământul de mărirea Ta !!! ”

          Și iată că această frumuseță cerească  Domnul nostru Iisus Hristos o lasă și coboară pe pământ ca să împlinească voința Tatălui, să ne salveze pe noi, pământenii, neputincioși,  îngreuiați cu păcate și să ne facă fii ai lui Dumnezeu.

           El – Împăratul Slavei, vine de la prestolul Heruvimilor în eslea rece, culcându-se în mijlocul dobitoacelor, сa cel mai sărac prunc din această lume, ca să fie asemenea nouă, să suporte toate lipsurile, nevoile și greutățile pentru a  se împlini prorociile lui Isaia proorocul : „ El a luat asupra Sa păcatele noastre; Domnul este Împăratul nostru; El ne va izbăvi pre noi! ” ( Isaia 53,4-5, 11; 33,22; 43,15 )

          Aceasta este minunea minunilor de care nu încetează a se minuna întreaga lume cât  pământească atât și cerească.

          În această sfântă noapte Duhul Sfânt se atinge de toți, bogați și săraci, tineri și carunți, și cele mai reci inimi se încălzesc de la El, se bucură de nașterea lui Hristos, de coborârea Lui către lumea noastră.

          Astfel, în inimile a milioane și milioane de oameni care au cunoscut voia lui Dumnezeu, dragostea jertfirii de sine a Dumnezeescului Prunc – totdeauna a împărățit și v-a împărăți pe veci a cea necuprinsă dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele.

          Marele stareț de pe muntele Atos, preacuviosul Siluan, suferind pentru oamenii neputincioși rugându-se zicea: „ Doamne, de este cu putință dăruește-mi mie ca eu unul să nimeresc în iad, iar pe cei neputincioși, care au greșit Ție – iartă-i și dărueștele viață veșnică, fiindcă ei au greșit la îndemnul vicleanului diavol, veșnicului Tău dușman. ”

Dragii mei

          Bucurându-mă împreună cu voi, vă felicit cu preaslăvită Nașterea  Domnului, îndemnîndu-vă să păstrăm în sine darul lui Dumnezeu – focul Duhului Sfânt, focul iubirii de Dumnezeu, focul iertării tuturor celor ce ne-au greșit, focul compătimirii, focul dragostei nemărginite față de poporul și pământul nostru.

          Cel ce s-a Întrupat, Fiul lui Dumnezeu, să ne lumineze sufletele noastre cu lumina cea dătătoare de viață a nașterii Sale și să ne întărească voința spre săvârșirea binelui.

          Binecuvântarea Dumnezeescului Prunc Hristos, care atât de mult ne-a iubit, să fie cu noi cu toți.

Cu sărbătoarea Nașterii Domnului, dragii mei, și cu Anul Nou!

 +ANATOLIE

Din mila lui Dumnezeu, Episcop de Cahul și Comrat.

 

Nașterea Domnului,

 2016/2017


Articole Asemănătoare
1835

Întâistătătorul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din Taraclia

Vineri, 6 mai, în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la biserica cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe din orașul Taraclia. Alături de Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova s-au rugat Preasfințitul Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, duhovnicul-administrator al mănăstirii […]

Articole postate de același autor
12895

Legenda rândunelelor

  Se spune ca, pe când era copil, Mântuitorul Iisus era tare bun cu toate vietăţile, fie ele cât de mărunte. Într-o zi, pe când avea numai câţiva aniţori, stătea pe malul unei ape şi se juca cu mâlul moale, modelând din el mici păsarele, pe care le aşeza apoi să se usuce la soare. […]